William Blake citáty

William Blake foto

25   23

William Blake

Dátum narodenia: 28. november 1757
Dátum úmrtia: 12. august 1827

William Blake bol anglický básnik, rytec, grafik a ilustrátor, jeden z najvýraznejších predstaviteľov raného romantizmu v Anglicku, mystik a vzdialený predchodca secesie.

Citáty William Blake

„Existuje úsmev lásky a úsmev ľsti a existuje rozosmiaty úsmev, v ktorom sú obidva.“

„Vidieť svet v zrnku piesku a nebo v divokej kvetine, Držať nekonečno vo svojej dlani a večnosť v hodine (W. B)“


„Pravda vyrieknutá so zlým úmyslom je niekedy podlejšia než všetky klamstvá, ktoré si možno vymyslieť.“

„Blázon nevidí ten istý strom ako múdry človek.“

„Láska sa neteší sama zo seba ani sa nestará sama o seba, ale celá sa dáva.“

„Ľudia môžu zmeniť svoj život zmenou svojich myšlienkových postojov.“

„Povrchná a unáhlená práca nie je nič iné než klamstvo, za ktoré sa človek má hanbiť.“

„To čo je dnes dokázané, bolo kedysi len obyčajnou predstavou.“


„Dobre si všimni výčitky hlupáka: vyrovnajú sa kráľovskému vyznamenaniu!“

„Chyby mudrcov nie sú také nebezpečné, ako dokonalosť bláznov.“

„Kde sa stretne človek a hora, môžu sa diať veľké veci.“

„Ľahšie je odpustiť nepriateľovi ako . priateľovi.“


„Láska zušľachťuje všetko, čomu príroda odmietla krásu.“

„Odpustenie je väčším dôkazom lásky ako žiarlivosť.“

„Opatrnosť je bohatá, škaredá stará dievka, ktorej sa dvorí Neschopnosť.“

„Umenie je stromom života. Veda, to je strom smrti.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 25 citátov