Tomáš Halík citát #308128

Tomáš Halík foto
Tomáš Halík 28
český filozof, psychológ, religionista, sociológ, teológ ... 1948
„Do čestného dialógu môžu ľudia vstúpiť len vtedy, keď názory druhého nepovažujú už vopred za hromadu klamstiev a omylov.“

Tomáš Halík citáty

Tomáš Halík foto

28   7

Tomáš Halík

Dátum narodenia: 1. jún 1948

Tomáš Halík je český sociológ, filozof, teológ a kňaz.


„Peniaze, politika, sex, kariéra, moc – to všetko má určite v živote svoju váhu, ale kto tomu prepožičiava poslednú a najvyššiu vážnosť, kto si z toho robí Boha, kto sa na to fixuje a k tomu pripútava, ten začína byť otrokom.“

„Človek skutočne miluje vtedy, keď kladie milovaného nad seba samého.“


„Pravda je kniha, ktorú ešte nikto z nás nedočítal do konca.“

„Zamilovanosť je krásna a nevyhnutná, ale prináša úskalia, keď človek na tom druhom miluje svoj vlastný ideálny obraz. Láska však znamená prijať ho takého, aký je a inšpirovať ho na to, aby sa stal lepším. Vytvoriť mu bezpečný priestor, kde sa milovaný človek nemusí štylizovať. A keď je prijatý a milovaný, zaväzuje ho to na to, aby zo seba vydal to najlepšie.“

„Ktokoľvek z ľudí si pre seba, či svoju skupinu nárokuje monopol na pravdu, už tým samotným prezrádza, že stojí mimo nej.“

„Hľadanie európskej identity, písanie nového príbehu Európy sa nezaobíde bez nového premyslenia vzťahu ku koreňom európskej kultúry.“

„Bez načúvania nie je možné porozumenie.“

„Každý má mať právo a slobodu vyznávať, zvestovať, ponúkať a šíriť svoju vieru, svoju skúsenosť s poznaním pravdy, ale nik nemá právo vnucovať ju druhým násilím.“


„Reč sama je „symbolická akcia“.“

„Smiech a veselosť, pokiaľ sú to úprimné a láskavé prejavy slobodného srdca, sú prikývnutím k životu a tým – aspoň „implicitne“ – i Tomu, kto nám ho s radosťou dal.“

„Humor je nástroj k búraniu modelov.“

„Dar humoru je akousi indikáciou nielen duševného, ale i duchovného zdravia a skutočne zdravej, živej viery.“


„Život v tomto svete musíme chápať ako cestu, jej cieľ leží za jeho horizontom – preto žiadny okamih a dosiahnutý stav na tejto ceste nesmieme zameniť za konečný cieľ.“

„Cirkev by mala byť školou toho najpodstatnejšieho – cnosťou viery, nádeje a lásky.“

„Cirkev prestala byť pre veľkú časť dnešných katolíkov „matkou a učiteľkou“, naopak stala sa jednou z inštitúcií poskytujúcich špecializované služby, stala sa skôr nákupným centrom než domovom.“

„Média všetkého druhu sú nervovým systémom informačnej spoločnosti.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 28 citátov