Tomáš Garrigue Masaryk citát #52863

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 44
prvý československý prezident 1850 – 1937
„Náboženstvo – menovite myslím na náboženstvá monoteistické – dodáva človeku vieru v Boha a v nesmrteľnosť vo všetkých okolnostiach života útechu, vo všetkých protivenstvách nádej a posiluje jeho lásku k ľudstvu; preto je nábožný človek za všetkých okolností života veselý, jeho viera, jeho presvedčenie a jeho istota púta ho nielen k nebi, lež zároveň k zemi, k životu. – Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, 1881, s. 90.“

Tomáš Garrigue Masaryk citáty

Tomáš Garrigue Masaryk foto

44   39

Tomáš Garrigue Masaryk

Dátum narodenia: 7. marec 1850
Dátum úmrtia: 14. september 1937
Ďalšie mená: Tomáš G. Masaryk, Tomáš Garrique Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk bol český filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik a novinár, prvý prezident ČSR, poslanec rakúskeho ríšskeho snemu.

Citáty Tomáš Garrigue Masaryk

„Láska k vlastnému národu nemusí a nemá znamenať nenávisť k národu inému.“

„Náboženstvo – menovite myslím na náboženstvá monoteistické – dodáva človeku vieru v Boha a v nesmrteľnosť vo všetkých okolnostiach života útechu, vo všetkých protivenstvách nádej a posiluje jeho lásku k ľudstvu; preto je nábožný človek za všetkých okolností života veselý, jeho viera, jeho presvedčenie a jeho istota púta ho nielen k nebi, lež zároveň k zemi, k životu. – Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, 1881, s. 90.“


„Nesmieme robiť rozdiel medzi politikou a morálkou. Aké má kto mravy, takú robí politiku.“

„Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu.“

„Človek veľa vydrží, ak má cieľ.“

„Ľudia vedia mnoho, veľmi mnoho, ale ich vedenie nemá na ich život zďaleka taký vplyv, aký by mať malo, a v tom je veľká chyba: učíme sa príliš veľa pre školu a neučíme se dosť pre život. – Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, 1881, s. 72.“

„Láska ukazuje človeku cieľ jeho života. Rozum ukazuje prostriedky, ako ich uskutočníte.“

„Práca je to, čo sa nikomu nechce robiť.“


„Nie je našou úlohou vyšetrovať, čo je náboženstvo a ako v človeku vzniká; stačí nám, ak vieme, že je a dodáva človeku, ako neviditeľná vôňa kvetine, jeho vlastné hodnoty: odstráň vôňu, a kvetina bude tvoje oko tešiť, ale nebude sa ti už zdať tak nežnou; odním človeku cit nábožensky a učiníš z neho bytosť, ktorú budeš môcť ctiť a snáď ju i obdivovať, ale z celého srdca s ňou už nebudeš môcť byť spojený. – Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, 1881, s. 90.“

„Kto pije, nemyslí.“

„Veľká láska, láska bez výhrad, láska celého človeka k celému človeku sa nemôže stratiť rokmi, ani smrťou.“

„Nejedná žena, ktorá by chcela pre svojho muža zomrieť, robí ho nešťastného tým, že nedokáže pre neho žiť.“


„Náboženstvo je život pod zorným uhlom večnosti.“

„Ľudia nedokážu milovať sami seba. Chytráctvo a vypočítavosť nie je ešte sebaláskou. Miluj seba a staraj sa o seba. Nechci stále oblažovať, len konaj svoju povinnosť.“

„Neznalosť zákona nezbavuje zodpovednosti. Znalosť však často.“

„Vzdelanie nie je obyčajným nahromadením jednotlivých vedomostí, ako nie je cestom múka, voda, soľ, droždie atď. dohromady nahádzané.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 44 citátov