Tomáš Garrigue Masaryk citáty

Tomáš Garrigue Masaryk foto

44   38

Tomáš Garrigue Masaryk

Dátum narodenia: 7. marec 1850
Dátum úmrtia: 14. september 1937
Ďalšie mená: Tomáš Garrique Masaryk, Tomáš G. Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk bol český filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik a novinár, prvý prezident ČSR, poslanec rakúskeho ríšskeho snemu.

Citáty

„Náboženstvo – menovite myslím na náboženstvá monoteistické – dodáva človeku vieru v Boha a v nesmrteľnosť vo všetkých okolnostiach života útechu, vo všetkých protivenstvách nádej a posiluje jeho lásku k ľudstvu; preto je nábožný človek za všetkých okolností života veselý, jeho viera, jeho presvedčenie a jeho istota púta ho nielen k nebi, lež zároveň k zemi, k životu. – Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, 1881, s. 90.“

„Láska k vlastnému národu nemusí a nemá znamenať nenávisť k národu inému.“


„Nesmieme robiť rozdiel medzi politikou a morálkou. Aké má kto mravy, takú robí politiku.“

„Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu.“

„Človek veľa vydrží, ak má cieľ.“

„Ľudia vedia mnoho, veľmi mnoho, ale ich vedenie nemá na ich život zďaleka taký vplyv, aký by mať malo, a v tom je veľká chyba: učíme sa príliš veľa pre školu a neučíme se dosť pre život. – Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, 1881, s. 72.“

„Láska ukazuje človeku cieľ jeho života. Rozum ukazuje prostriedky, ako ich uskutočníte.“

„Práca je to, čo sa nikomu nechce robiť.“


„Nie je našou úlohou vyšetrovať, čo je náboženstvo a ako v človeku vzniká; stačí nám, ak vieme, že je a dodáva človeku, ako neviditeľná vôňa kvetine, jeho vlastné hodnoty: odstráň vôňu, a kvetina bude tvoje oko tešiť, ale nebude sa ti už zdať tak nežnou; odním človeku cit nábožensky a učiníš z neho bytosť, ktorú budeš môcť ctiť a snáď ju i obdivovať, ale z celého srdca s ňou už nebudeš môcť byť spojený. – Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, 1881, s. 90.“

„Kto pije, nemyslí.“

„Cit ani vôľa nie sú argumentmi, ak chýba rozum.“

„Biele vlasy nie sú známkou múdrosti, ale staroby.“


„Ak nedokážeme milovať nepriateľa, buďme k nemu aspoň spravodliví!“

„Človek, mysli trochu na iných. Nemysli si, že si dôležitý len ty. Na každom záleží práve tak, ako na tebe.“

„Nebáť sa a nekradnúť.“

„Človek od prírody je určite egoista.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 44 citátov