Thomas Stearns Eliot citát #290889

Thomas Stearns Eliot foto
Thomas Stearns Eliot 15
anglický autor 20. storočia 1888 – 1965
„Kde je múdrosť, ktorú sme stratili vo vedomostiach? Kde sú vedomosti, ktoré sme stratili v informáciách? Iba bezbožní ľudia sa pohoršujú nad rúhaním. Rúhanie je príznakom viery.“

Thomas Stearns Eliot citáty

Thomas Stearns Eliot foto

15   1

Thomas Stearns Eliot

Dátum narodenia: 26. september 1888
Dátum úmrtia: 4. január 1965
Ďalšie mená: T. S. Eliot, Thomas S. Eliot

Thomas Stearns Eliot bol americký básnik, esejista a dramatik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru. Dlhé roky žil v Spojenom kráľovstve.


„Kde je múdrosť, ktorú sme stratili vo vedomostiach? Kde sú vedomosti, ktoré sme stratili v informáciách? Iba bezbožní ľudia sa pohoršujú nad rúhaním. Rúhanie je príznakom viery.“

„Vo svete bez zla by život nestál zato.“


„Televízia je prostriedok zábavy, ktorý umožňuje miliónom ľudí súčasne si vypočuť ten istý vtip, a pritom zostať osamelými.“

„Každý tvorivý duch je aj kritikom.“

„Muži žijú zabúdaním, ženy spomienkami.“

„Láska je schopnosť milujúceho vykompenzovať vlastné nedostatky prednosťami druhého.“

„Polovica škôd napáchaných na svete ide na vrub ľudí, ktorí chcú byť dôležití.“

„Iba tí, ktorí riskujú, že zájdu príliš ďaleko, možno odhalia, ako ďaleko môže človek ísť.“


„Ženin osud je spriahnutý s láskou, ktorú prijíma.“

„Robiť to, čo je užitočné, odvážne hovoriť, pohrúžiť sa do krásna - to stačí pre ľudský život.“

„Rany v srdci, aj keď sa časom zahoja, sú na človeku po celý život citeľné.“

„Pohlavné vzdychy sú súčasťou nesmrteľných myšlienok.“


„Odmeriaval som si život kávovými lyžičkami.“

„Nezrelí básnici napodobňujú; zrelí básnici kradnú.“

„Najväčšie nešťastie na svete vykonajú ľudia, ktorí sa považujú za dôležitých.“