Terezie z Lisieux citáty

 Terezie z Lisieux foto

125   406

Terezie z Lisieux

Dátum narodenia: 2. január 1873
Dátum úmrtia: 30. september 1897
Ďalšie mená: Sv. Terezka Ježiškova, Sv. Terézia Z Lisieux

Svätá Terézia z Lisieux bola francúzska rehoľníčka .

Citáty Terezie z Lisieux

„Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, ktoých milujeme.“

„Výkrik Ježiša na kríži sa ustavične ozýval v mojom srdci: Žíznim! Tieto slová prebudili vo mne neznámu a veľmi živú túžbu... Sama som cítila, ako ma stravuje smäd po dušiach.“


„Boh mi dal otca a matku, ktorí boli hodnejší neba ako zeme.“

„Modlitba je čas, ktorý patrí Bohu. Človek mu ho nesmie odopierať. Cítila som, že je lepšie hovoriť s Bohom, ako o Bohu, lebo do duchovných rozhovorov sa mieša veľa sebalásky.“

„Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa prejavovať v skutkoch.“

„Nepoznám iný prostriedok na dosiahnutie dokonalosti ako lásku.“

„Keď skutočne milujeme, tešíme sa zo šťastia milovanej osoby.“

„Mojím povolaním je láska.“


„Milovať znamená dať všetko a pridať seba samého.“

„Láska priťahuje lásku.“

„Keď človek miluje, dopúšťa sa mnohých hlúpostí.“

„Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby sme potešili znechuteného človeka. (Terézia z Lisieux“


„Radosť je znakom veľkých svätých.“

„Iba láskou sa môžeme zapáčiť Bohu.“

„Láska vám dá krídla.“

„Dávam bez počítania, lebo som si istá, že kto miluje, nepočíta.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 125 citátov