Terezie z Lisieux citáty

 Terezie z Lisieux foto

125   430

Terezie z Lisieux

Dátum narodenia: 2. január 1873
Dátum úmrtia: 30. september 1897
Ďalšie mená: Santa Teresa di Lisieux, Sv. Terezka Ježiškova, Sv. Terézia Z Lisieux

Svätá Terézia z Lisieux bola francúzska rehoľníčka .

Citáty Terezie z Lisieux


„Boh mi dal otca a matku, ktorí boli hodnejší neba ako zeme.“

„Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, ktoých milujeme.“


„Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa prejavovať v skutkoch.“

„Ponáhľam sa nie na prvé, ale na posledné miesto. Namiesto toho, aby som sa sfarizejom pchala dopredu, s dôverou opakujem pokornú modlitbu mýtnika. Jediné, čo nevzbudzuje závisť, je posledné miesto.“

„Láska priťahuje lásku.“

„Výkrik Ježiša na kríži sa ustavične ozýval v mojom srdci: Žíznim! Tieto slová prebudili vo mne neznámu a veľmi živú túžbu... Sama som cítila, ako ma stravuje smäd po dušiach.“

„Milovať znamená dať všetko a pridať seba samého.“

„Keď skutočne milujeme, tešíme sa zo šťastia milovanej osoby.“


„Nepoznám iný prostriedok na dosiahnutie dokonalosti ako lásku.“

„Modlitba je čas, ktorý patrí Bohu. Človek mu ho nesmie odopierať. Cítila som, že je lepšie hovoriť s Bohom, ako o Bohu, lebo do duchovných rozhovorov sa mieša veľa sebalásky.“

„Mojím povolaním je láska.“

„Keď človek miluje, dopúšťa sa mnohých hlúpostí.“


„Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby sme potešili znechuteného človeka. (Terézia z Lisieux“

„Radosť je znakom veľkých svätých.“

„Iba láskou sa môžeme zapáčiť Bohu.“

„Láska vám dá krídla.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 125 citátov