Svatý Tomáš Akvinský citát #304374

 Svatý Tomáš Akvinský foto
Svatý Tomáš Akvinský 38
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 – 1274
„Boh má právo nielen na vonkajší kult, ale aj - a na prvom mieste - na vnútorný kult viery, nádeje a lásky.“

Svatý Tomáš Akvinský citáty

 Svatý Tomáš Akvinský foto

38   14

Svatý Tomáš Akvinský

Dátum narodenia: 28. január 1225
Dátum úmrtia: 7. marec 1274
Ďalšie mená: Sv. Tomáš Akvinský

Svätý Tomáš Akvinský bol taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum , najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého.

Citáty Svatý Tomáš Akvinský

„Svätosť nespočíva vo veľkom poznaní, vo veľkom rozjímaní či vo veľkom premýšľaní. Tajomstvom svätosti je veľmi milovať.“

„Boh má právo nielen na vonkajší kult, ale aj - a na prvom mieste - na vnútorný kult viery, nádeje a lásky.“


„Rozum vlastní nebezpečné, otravné ostne, ktoré mu treba nebadane vytiahnuť a potom ho už možno zapojiť do služieb viery.“

„Viera stojí nad rozumom.“

„Posledný cieľ človeka je tam, odkiaľ vyšlo prvé dobro.“

„Milovať znamená: chcieť niekomu preukazovať dobro.“

„Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.“

„Nádej má štyri predpoklady: dobro, neľahké, budúce, možné.“


„Oveľa väčšiu zásluhu má ten, kto verí bez toho, žeby videl, než ten, kto vidiac verí.“

„Pane môj, osvieť moju myseľ a pamäť, aby som ti mohol rozumieť. A pomôž mi, aby som to, čo som od teba dostal, mohol rozumne a jasne podávať ďalej iným.“

„Boh stvoril dokonalý svet, zlo nepochádza od Boha, nemá vlastnú skutočnosť, je len nedostatkom dobra.“

„Človek nemôže vyčkávať so založenými rukami. Božie kráľovstvo je ako šíre more - treba nám rozprestrieť siete. Je ako vzácna perla - ale túto perlu musíme nájsť my. Božie kráľovstvo je ako skrytý poklad - no my ho máme vykopať.“


„Byť vďačný znamená priznať, že sme získali dobrodenie, pamätať naň, vyjadriť slová uznania, a pokiaľ možno, odvďačiť sa skutkom.“

„Žena je nepodarený muž.“

„Pokiaľ milujem dobro len pre svoje potešenie, je to láska dychtivá, keď ma láka úžitok z nejakého dobra, je to láska užitočná a ak milujem pre jeho hodnotu bez ohľadu na osobné výhody je to láska priateľská.“

„Voči pochybovačom a neveriacim mám dôkaz, ktorý nikdy nemôžu odsunúť stranou: ešte sa nestalo, žeby niekto na smrteľnej posteli oľutoval, že bol kresťanom.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 38 citátov