Svatý Tomáš Akvinský citáty

 Svatý Tomáš Akvinský foto

38   14

Svatý Tomáš Akvinský

Dátum narodenia: 28. január 1225
Dátum úmrtia: 7. marec 1274
Ďalšie mená: Sv. Tomáš Akvinský

Svätý Tomáš Akvinský bol taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum , najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého.

Citáty Svatý Tomáš Akvinský

„Svätosť nespočíva vo veľkom poznaní, vo veľkom rozjímaní či vo veľkom premýšľaní. Tajomstvom svätosti je veľmi milovať.“

„Boh má právo nielen na vonkajší kult, ale aj - a na prvom mieste - na vnútorný kult viery, nádeje a lásky.“


„Rozum vlastní nebezpečné, otravné ostne, ktoré mu treba nebadane vytiahnuť a potom ho už možno zapojiť do služieb viery.“

„Viera stojí nad rozumom.“

„Posledný cieľ človeka je tam, odkiaľ vyšlo prvé dobro.“

„Milovať znamená: chcieť niekomu preukazovať dobro.“

„Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.“

„Nádej má štyri predpoklady: dobro, neľahké, budúce, možné.“


„Oveľa väčšiu zásluhu má ten, kto verí bez toho, žeby videl, než ten, kto vidiac verí.“

„O čo je nazeranie niečím vyšším než činný život, o to ako sa zdá, činí pre Boha viac ten, kto dobrovoľne obmedzí svoje milované nazeranie, aby kvôli Bohu slúžil blahu blížneho.“

„Byť vďačný znamená priznať, že sme získali dobrodenie, pamätať naň, vyjadriť slová uznania, a pokiaľ možno, odvďačiť sa skutkom.“

„Boh stvoril dokonalý svet, zlo nepochádza od Boha, nemá vlastnú skutočnosť, je len nedostatkom dobra.“


„Žena je nepodarený muž.“

„Tam, kde je duchovné poznanie, je aj slobodná vôľa.“

„Pane môj, osvieť moju myseľ a pamäť, aby som ti mohol rozumieť. A pomôž mi, aby som to, čo som od teba dostal, mohol rozumne a jasne podávať ďalej iným.“

„V činnom živote s mnohými povinnosťami je menej blaženosti, než v rozjímavom živote, ktorý sa zaoberá jedným, tj. nazeraním na pravdu.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 38 citátov