Svatý Tomáš Akvinský citáty

 Svatý Tomáš Akvinský foto

38   15

Svatý Tomáš Akvinský

Dátum narodenia: 28. január 1225
Dátum úmrtia: 7. marec 1274
Ďalšie mená: Sv. Tomáš Akvinský

Svätý Tomáš Akvinský bol taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum , najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého.

Citáty Svatý Tomáš Akvinský

„Boh má právo nielen na vonkajší kult, ale aj - a na prvom mieste - na vnútorný kult viery, nádeje a lásky.“

„Svätosť nespočíva vo veľkom poznaní, vo veľkom rozjímaní či vo veľkom premýšľaní. Tajomstvom svätosti je veľmi milovať.“


„Rozum vlastní nebezpečné, otravné ostne, ktoré mu treba nebadane vytiahnuť a potom ho už možno zapojiť do služieb viery.“

„Viera stojí nad rozumom.“

„Posledný cieľ človeka je tam, odkiaľ vyšlo prvé dobro.“

„Milovať znamená: chcieť niekomu preukazovať dobro.“

„Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.“

„Nádej má štyri predpoklady: dobro, neľahké, budúce, možné.“


„Oveľa väčšiu zásluhu má ten, kto verí bez toho, žeby videl, než ten, kto vidiac verí.“

„Pokiaľ milujem dobro len pre svoje potešenie, je to láska dychtivá, keď ma láka úžitok z nejakého dobra, je to láska užitočná a ak milujem pre jeho hodnotu bez ohľadu na osobné výhody je to láska priateľská.“

„Ukážte sa vždy príjemnými a láskavými bez toho, aby ste sa priveľmi niekomu zdôverili, pretože za prílišnou dôverou nasleduje pohrdnutie.“

„V činnom živote s mnohými povinnosťami je menej blaženosti, než v rozjímavom živote, ktorý sa zaoberá jedným, tj. nazeraním na pravdu.“


„O čo je nazeranie niečím vyšším než činný život, o to ako sa zdá, činí pre Boha viac ten, kto dobrovoľne obmedzí svoje milované nazeranie, aby kvôli Bohu slúžil blahu blížneho.“

„Pane môj, osvieť moju myseľ a pamäť, aby som ti mohol rozumieť. A pomôž mi, aby som to, čo som od teba dostal, mohol rozumne a jasne podávať ďalej iným.“

„Voči pochybovačom a neveriacim mám dôkaz, ktorý nikdy nemôžu odsunúť stranou: ešte sa nestalo, žeby niekto na smrteľnej posteli oľutoval, že bol kresťanom.“

„Všetky bytosti sa domáhajú dobra, no nie všetky poznávajú pravdu.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 38 citátov