Svatý Tomáš Akvinský citáty

 Svatý Tomáš Akvinský foto

38   12

Svatý Tomáš Akvinský

Dátum narodenia: 28. január 1225
Dátum úmrtia: 7. marec 1274
Ďalšie mená: Sv. Tomáš Akvinský

Svätý Tomáš Akvinský bol taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum , najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého.


„Rozum vlastní nebezpečné, otravné ostne, ktoré mu treba nebadane vytiahnuť a potom ho už možno zapojiť do služieb viery.“

„Viera stojí nad rozumom.“


„Boh má právo nielen na vonkajší kult, ale aj - a na prvom mieste - na vnútorný kult viery, nádeje a lásky.“

„Posledný cieľ človeka je tam, odkiaľ vyšlo prvé dobro.“

„Milovať znamená: chcieť niekomu preukazovať dobro.“

„Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.“

„Nádej má štyri predpoklady: dobro, neľahké, budúce, možné.“

„Oveľa väčšiu zásluhu má ten, kto verí bez toho, žeby videl, než ten, kto vidiac verí.“


„Pre človeka je prirodzené, že zmyslami dosahuje duchovné poznanie.“

„Podobné: Lk 10,23“

„Láska nepozná hranice v raste, pretože má účasť na nekonečnej láske, ktorý je Duch Svätý.“

„Almužna oslobodzuje živých od smrteľného hriechu, totiž uchránením a uspôsobením k milosti.“


„Láska je priateľstvo človeka s Bohom.“

„Radosť značí živočíšne potešenie a to najviac vábi k zraku. Ale potešenie prirodzené - zmyslové, najviac patrí hmatu.“

„Daň - dovolený prípad lúpeže.“

„Kto je dokonalý v láske, je dokonalý v duchovnom živote.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 38 citátov