Sv. Vincent Pallotti citáty

Sv. Vincent Pallotti foto

10   4

Sv. Vincent Pallotti

Dátum narodenia: 21. apríl 1795
Dátum úmrtia: 22. január 1850

Sv. Vincent Pallotti bol taliansky svätec a misionár.

Citáty Sv. Vincent Pallotti

„Ak sa ako apoštol nemôžeš niekde dostať svojimi skutkami, určite sa tam dostaneš modlitbou, pokorou a dôverou v Boha.“

„Kto je s Bohom, vždy sa cíti dobre, a čím väčšmi sa prehlbuje nešťastie, tým naliehavejší je dôvod ešte tesnejšie sa primknúť k Bohu.“


„Nikdy si nemysli, že nedokážeš urobiť to, čo v Cirkvi urobili veľkí svätci. S pomocou Božej milosti môžeš dosiahnuť ešte väčšie veci, lebo Boh nás zdokonaľuje nekonečným bohatstvom svojej milosti.“

„Boh môže urobiť oveľa viac než to, o čo ho môžeme prosiť alebo čo si môžeme predstaviť. Musíme však robiť to, čo je v našich silách.“

„Ak chcete učiť iných, začnite modlitbou a usilujte sa prinášať také ovocie, aké by ste chceli vidieť u tých, ktorých učíte.“

„Dokonalosť spočíva vo vykonávaní všetkého, čo si vyžaduje moje povolanie a práca, s tým najčistejším úmyslom.“

„Nejde o to, aby sme realizovali kresťanské povolanie tým, že robíme dobré skutky. Dôležité je, aby sme sa dokázali podujať na väčšie dobro aj na ťažkosti spolupráce s inými. Sv.“

„Súperte medzi sebou, kto najviac miluje Boha. Dbajte o to, aby vás iní nepredbehli v dobrých skutkoch a v láske.“


„Človek, ktorý bol stvorený na boží obraz, sa stáva skutočne sám sebou, keď prekonáva vlastný egoizmus, prekračuje sám seba, obracia sa k iným a delí sa s darmi, ktoré dostal. Sv.“

„Nech nikto nepoužíva prostriedky apoštolov, ak mu chýba základná túžba, aby sa vo všetkom zjavovala Božia sláva.“