Romano guardini citát #294238

Romano guardini foto
Romano guardini 47
nemecký teológ a kňaz 1885 – 1968
„Koľko ciest na tomto svete je cestami sĺz a utrpenia? Koľko morí na tomto svete sú moriami smútku? Koľko matiek už dlho žije opustených, čakajú a čakajú ešte dnes? Koľko ľudí ešte nemá slobodu a toľko po nej túži? Koľko detí ide večer spať a pre hlad nemôžu zaspať? Koľko snov sa za nocí úpenlivo pýta: Kedy tomu bude pre nás koniec? Môžeš to zmeniť?“

Romano guardini citáty

Romano guardini foto

47   12

Romano guardini

Dátum narodenia: 17. február 1885
Dátum úmrtia: 1. október 1968

Romano Guardini bol nemecký filozof talianskeho pôvodu, predstaviteľ náboženskej filozofie.

Citáty Romano guardini

„Mlčať neznamená iba nehovoriť. To dokáže i zviera a ešte väčšmi skala!“

„Koľko ciest na tomto svete je cestami sĺz a utrpenia? Koľko morí na tomto svete sú moriami smútku? Koľko matiek už dlho žije opustených, čakajú a čakajú ešte dnes? Koľko ľudí ešte nemá slobodu a toľko po nej túži? Koľko detí ide večer spať a pre hlad nemôžu zaspať? Koľko snov sa za nocí úpenlivo pýta: Kedy tomu bude pre nás koniec? Môžeš to zmeniť?“


„Viera nie je iba záležitosťou milosti, lae aj rytierstvom srdca.“

„Čas sú peniaze. Len zriedka vyslovia ľudské ústa čosi hanebnejšie. Táto zhubná mentalita nám prenikla do krvi ako smrtiaci jed .“

„S každým človekom sa znovu začínajú dejiny.“

„Človek musí opäť zaujať miesto v sebe samom. Musí si vytvoriť osobný priestor, ktorý bude vyhradený len pre neho a bude odrážať nápor verejnej sféry. Musí znova uznať prvotné ľudské väzby ako posvätné a zachovávať ich.“

„Nedeľa je nielen dňom bez práce a možnosťou oddychu, ale aj slávnosťou, stavom života, v ktorom vyniká Božia zvrchovanosť a oslobodzuje človeka.“

„Vychovávať znamená dať človeku odvahu voči sebe samému, ukázať mu jeho úlohy, vysvetliť mu jeho cestu, nie moju, pomôcť mu k jeho vlastnej slobode.“


„V skutočnosti je moc niečo viacznačné: môže spôsobiť dobré i zlé, môže budovať i ničiť. Čím sa v skutočnosti stane, závisí od toho, aké je zmýšľanie, ktoré ňou narába, a účel, na ktorý sa používa.“

„Človek nesmie so svetom robiť, čo chce on, ale čo zodpovedá pravde vecí.“

„Nedeľa je deň, keď si človek uvedomuje svoju dôstojnosť - že je napriek všetkému Božím obrazom, Božím stvorením, ktoré Boh nasmerúva na prichádzajúce vykúpenie.“

„Dar nad všetky dary je poznanie Ježiša Krista a láska k nemu.“


„Ten, kto chce napraviť nejakého človeka, musí ho najprv rešpektovať.“

„Láska, to je otvorenie sa pravde druhého človeka.“

„Máme na sietnici slepú škvrnu: už nevidíme neviditeľné.“

„Ak chcem porozumieť stromu, musíme sa pozrieť do zeme, v ktorej sú jeho korene. Rovnako je to aj s ľuďmi.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 47 citátov