Richard Rohr citáty

Richard Rohr foto

7   35

Richard Rohr

Dátum narodenia: 20. marec 1943

Richard Rohr je františkánsky kňaz, kazateľ a spisovateľ. Patrí k predstaviteľom duchovnej obnovy v USA.„Človek hlasno narieka pri každej bolesti, ale málo sa teší, keď nijakú nemá.“

„Ježiš sedemnásťkrát hovorí „nasledujte ma!“. Ani raz nepovedal „uctievajte ma!“.“


„Ježiš nachádza Boha vždy v tých bez zásluh.“

„Prvých 2000 rokov kresťanstva budeme nazývať kojeneckým kresťanstvom.“

„Všetko sa pohybuje smerom ku vteleniu.“

„Kedykoľvek si myslíte, že máte úplnú pravdu, tak vás nevedie Boh, ale vy sa snažíte viesť Boha.“

„Je zvláštne, že mnoho vecí, na ktoré kladieme zvláštny dôraz, Ježiš vôbec nevyslovil. Naopak, na mnohé veci, na ktoré my dôraz vôbec nekladieme, Ježiš robil.“