René Descartes citáty

René Descartes foto

11   86

René Descartes

Dátum narodenia: 31. marec 1596
Dátum úmrtia: 11. február 1650

René Descartes, známy aj ako Cartesius bol francúzsky filozof, matematik predstaviteľ racionalizmu, špeciálnovedný bádateľ vo viacerých prírodovedných odboroch. Hlboko ovplyvnil celú novovekú vedu.

Citáty René Descartes


„Veľké šťastie kričí, no veľká bolesť je nemá.“

„Žena netúži ani tak po kráse, ako po tom, aby sa páčila.“


„Buďme krajne podozrievaví voči takým výrokom našich priateľov, ktoré sú nám po chuti.“

„Dal by som všetko, čo viem, za polovicu toho čo neviem.“

„Dokonalosť ženy je na hony vzdialená jej kráse.“

„Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.“

„Krása žien sa nám páči práve preto, že má svoje kazy.“

„Pochybujem, teda myslím, myslím, teda som.“


„Poznávanie pravdy je zdravie ľudského ducha.“

„Nestačí mať dobrý úmysel, je potrebné mať aj správne uvažovanie.“

„Nemáme žiadnu hodnotu, ak nie sme nikomu užitoční.“