Publius Cornelius Tacitus citáty

Publius Cornelius Tacitus foto

40   3

Publius Cornelius Tacitus

Dátum narodenia: 56 n. l.
Dátum úmrtia: 120

Tacitus, celým menom Publius Cornelius Tacitus bol rímsky senátor, právnik a predovšetkým historik, najvýznamnejší predstaviteľ senátorskej historiografie a jeden z najväčších rímskych dejepiscov vôbec. Dve Tacitove dejepisné diela – Historiae a Annales – sa zaoberajú Rímskou ríšou od smrti cisára Augusta až po smrť cisára Domitiana. Tacitus naväzuje na tradíciu analistickej školy rímskej historiografie, pritom ale v mnohom dosahuje kvality pragmatických historikov. Významná je predovšetkým jeho zásada písať sine ira et studio. Žiaľ v rukopisoch dvoch historických diel sú rozsiahle lacuny, takže sa nám tento významný prameň rímskych dejín nedochoval v celku.

Citáty Publius Cornelius Tacitus


„V deťoch sa odráža sila rodičov.“

„Najhorším druhom nepriateľov sú pochlebovači.“


„Chyby budú, pokiaľ budú ľudia.“

„Čestná smrť je lepšia ako život v hanbe.“

„Ľudská zloba vždy chváli minulé, ale s pohŕdaním hľadí na súčasné.“

„Ako sú svetlo a tieň dané všetkým ľuďom, tak nechala príroda statočným ľuďom všetky krajiny otvorené.“

„Dobré veci si prisvojujú všetci.“

„Dobré mravy tam majú väčšiu cenu ako kdekade dobré zákony.“


„Noc napomáha dôverčivosti, potme je uisťovanie ľahšie.“

„Ľudia viac veria tomu, čomu nerozumejú.“

„Cvičenie je matkou umenia; Cvičenie razí cestu umeniu“

„Na vojnách je veľmi nespravodlivé toto pravidlo: úspech: si privlastňujú všetci, prehru zvaľujú na jedného“


„Nič nevedieť, to je najšťastnejší život.“

„Nikto nikdy nevykonával hanebné získanú moc dobrým spôsobom.“

„S veľkosťou činov rastie aj sila nadania.“

„Ľahšie uveríme to, čomu nerozumieme.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 40 citátov