Publilius Syrus citát #38830

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 208
latinský spisovateľ
„Ak ovládneš vlastný hnev, premôžeš najväčšieho nepriateľa.“

Publilius Syrus citáty

Publilius Syrus foto

208   173

Publilius Syrus

Ďalšie mená: Pubilius Syrus

Publilius Syrus bol rímsky autor mimov a výrokov. Narodil sa v Sýrii, odkiaľ bol privedený do Ríma ako otrok. Jeho duchaplnosť a vtip mu vyslúžili prepustenie. Publius potom pôsobil v hereckej skupine, pre ktorú písal jednoduché hry a sám v nich vystupoval. Jeho divadelná spoločnosť sa zúčastnila aj hier poriadaných roku 46 pred Kr. Júliom Caesarom. Za svoj výstup tu získal Publilius Syrus ocenenie od samotného Caesara.

Z Publiliovho diela sa zachovala iba zbierka výrokov v jambickom a trochejskom metre. Každé ponaučenie pozostáva z jedného verša, pričom jednotlivé verše sú usporiadané abecedne podľa počiatočného písmena výroku. Rozsiahle dielo nie je pravdepodobne celé autentické. Obsahuje výroky iných slávnych autorít, napríklad Senecu, ale aj ďalších, málo známych anonymných básnikov. Počet pravých Publiliových výrokov bol stanovený na 700 poučení. Medzi nimi je i známy výrok: Iudex damnatur ubi nocens absolvitur .

Citáty Publilius Syrus

„Miluj otca dobrého, znášaj zlého.“

„Duševná bolesť je horšia ako bolesť telesná.“


„Láska je ako slza, vzniká v oku a do srdca preniká.“

„Kde strach má sídlo, zriedka spánok prebýva.“

„Aj lož je pravda, keď rozkazuje mocnejší.“

„Život máme požičaný, nie darovaný.“

„V dobrom človeku hnev rýchlo opadne.“

„Dobrí ľudia svoj hnev dlho neživia.“


„Ak ovládneš vlastný hnev, premôžeš najväčšieho nepriateľa.“

„Múdrosti sa učíme uvažovaním.“

„Múdry muž je pánom svojho ducha, blázon je však jeho otrokom.“

„Strach zo smrti je horší ako sama smrť.“


„Si zbavený všetkých strachov, ak sa nebojíš smrti. Strach zo smrti je horší, ako smrť sama.“

„Lož, ktorá sa vysloví za záchranu života, stáva sa pravdou.“

„Ten, kto hľadá mnoho priateľov — nájde mnoho nepriateľov.“

„Človek zomiera toľkokrát, koľkokrát stráca blízkych.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 208 citátov