Niccolo Machiavelli citát #307545

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 32
taliansky politik a spisovateľ 1469 – 1527
„K náprave nestačia dobré zákony, ak sú ľudia skazení zlými zvykmi.“

Niccolo Machiavelli citáty

Niccolo Machiavelli foto

32   11

Niccolo Machiavelli

Dátum narodenia: 3. máj 1469
Dátum úmrtia: 21. jún 1527

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli bol florentský úradník, historik a politický mysliteľ.

Citáty Niccolo Machiavelli

„K náprave nestačia dobré zákony, ak sú ľudia skazení zlými zvykmi.“

„Kde ľud robí dobrotu bez zákonov, tam netreba zákony. Ak však prestane tento dobrý zvyk, hneď sú potrebné zákony.“


„Medzi životom, aký je, a životom, aký by mal byť, je tak veľký
rozdiel, že ten, kto nedává pozor, čo sa deje, a rieši iba to, čo sa stáť
malo, robí omnoho viac pre svoju skazu ako pre prežitie.“

„V politice, kde není odvolávacího soudu, soudí člověk podle výsledku.“

„... v ľude je tým menej zbožnosti, čím bližšie k sídlu rímskej cirkvi býva.“

„Trest je ako jed, ktorého lekár použije, keď inak nemôže liečiť.“

„V politike, kde nie je odvolávací súd, súdi človek podľa výsledku.“

„Múdrosť je vedieť posúdiť rôzne zlá a zvoliť si to najmenšie.“


„Múdry politik nikdy nedrží dané slovo, pokiaľ by mu mal byť vlastný sľub na škodu, alebo keď pominú okolnosti, za ktorých svoje slovo dal.“

„Najláskavejšie zo všetkých stvorení sú ženy, a najnepríjemnejšie tiež.“

„Novátor má nepriateľov medzi tými, ktorí sa uspokoja so starými zákonmi a má len váhavých obhajcov v tých, ktorí dúfajú, že novými zákonmi získajú.“

„Obráť sa čelom k svojmu osudu. Buď sa zlu vyhni - a ak sa mu nemôžeš vyhnúť, znášaj ho ako muž.“


„Osud je len prostredím, súhrnom podmienok v ktorých človek musí konať, osud rozhoduje o polovici našich skutkov ale necháva nám voľnú ruku nad druhou polovicou.“

„Schopný vládca nemyslí ani v mieri na nič iného, než ako povedie nasledujúcu vojnu.“

„Základnou ľudskou slabosťou je, že človek nepredvída búrku, keď je pekné počasie.“

„Ani v jednej veci, ktorú kedy človek urobil alebo vymyslel, nemožno odstrániť žiadne zlo bez toho, aby pritom nevzniklo hneď zlo iné.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 32 citátov