Niccolo Machiavelli citát #307545

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 32
taliansky politik a spisovateľ 1469 – 1527
„K náprave nestačia dobré zákony, ak sú ľudia skazení zlými zvykmi.“

Niccolo Machiavelli citáty

Niccolo Machiavelli foto

32   17

Niccolo Machiavelli

Dátum narodenia: 3. máj 1469
Dátum úmrtia: 21. jún 1527

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli bol florentský úradník, historik a politický mysliteľ.

Citáty Niccolo Machiavelli

„Vladárovi nikdy nechýba legitímny dôvod na to, aby porušil svoj sľub.“

„Nenávisť vyvoláme dobrým skutkom práve tak ako zlým.“


„Lekári vravievajú o suchotách: na začiatku sa ľahko liečia, no ťažko rozpoznávajú, ale ak ich nerozpoznáme a neliečime hneď zo začiatku, neskôr už márne spoznávame ich jasné príznaky. So štátom je to tak isto; kto spozná jeho neduhy s dostatočným predstihom, rýchlo sa ich zbaví. Kto sa však spočiatku o ne nestará a dovolí im narásť natoľko, až ich vidí každý, ten na ne už nenájde liek.“

„Základnou ľudskou slabosťou je, že človek nepredvída búrku, keď je pekné počasie.“

„Múdrosť je vedieť posúdiť rôzne zlá a zvoliť si to najmenšie.“

„Trest je ako jed, ktorého lekár použije, keď inak nemôže liečiť.“

„K náprave nestačia dobré zákony, ak sú ľudia skazení zlými zvykmi.“

„Kde ľud robí dobrotu bez zákonov, tam netreba zákony. Ak však prestane tento dobrý zvyk, hneď sú potrebné zákony.“


„Medzi životom, aký je, a životom, aký by mal byť, je tak veľký
rozdiel, že ten, kto nedává pozor, čo sa deje, a rieši iba to, čo sa stáť
malo, robí omnoho viac pre svoju skazu ako pre prežitie.“

„V politice, kde není odvolávacího soudu, soudí člověk podle výsledku.“

„... v ľude je tým menej zbožnosti, čím bližšie k sídlu rímskej cirkvi býva.“

„V politike, kde nie je odvolávací súd, súdi človek podľa výsledku.“


„Múdry politik nikdy nedrží dané slovo, pokiaľ by mu mal byť vlastný sľub na škodu, alebo keď pominú okolnosti, za ktorých svoje slovo dal.“

„Najláskavejšie zo všetkých stvorení sú ženy, a najnepríjemnejšie tiež.“

„Novátor má nepriateľov medzi tými, ktorí sa uspokoja so starými zákonmi a má len váhavých obhajcov v tých, ktorí dúfajú, že novými zákonmi získajú.“

„Obráť sa čelom k svojmu osudu. Buď sa zlu vyhni - a ak sa mu nemôžeš vyhnúť, znášaj ho ako muž.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 32 citátov