Milan Kundera citáty

Milan Kundera foto

11   2

Milan Kundera

Dátum narodenia: 1. apríl 1929

Milan Kundera je česko-francúzsky spisovateľ, žijúci od roku 1975 vo Francúzsku a od konca 80. rokov píšuci po francúzsky. Je svetovo najúspešnejším a najprekladanejším autorom českého pôvodu a jeho romány a eseje výrazne prispeli k vývoju románu ako žánru. V mladosti publikoval tiež básne, drámy a preklady.

Citáty Milan Kundera


„Nemôžeš merať vzájomnú náklonnosť dvoch ľudských bytostí počtom slov, ktoré si vymenia.“

„Človek oddaný svojej viere je pokorný a má pokorne prijímať aj nespravodlivý trest.“


„Muž smie chcieť od ženy čokoľvek, ale ak nechce jednať ako surovec, musí jej umožniť, aby konala v súlade so svojimi najhlbšími sebaklamami.“

„Boj človeka s mocou je bojom spomienok so zabudnutím.“

„Byť básnikom, to znamená ísť vždy až na koniec.“

„Muži obdivujú ženy, ktoré hovoria ako knihy, ale berú si ženy, ktoré varia ako z kuchárskej knihy.“

„Moc je najslabšia, keď je úplne neprimeraná. Keď hlupák vládne múdremu, slabý silnému, ohavná krásnemu.“

„Štyridsiatnik nielenže nevyžaduje vernosť, ale cíti sa bezpečnejšie, ak majú jeho priateľky vážne známosti.“


„Dôkazom pravej lásky je to, že sme milovaní bez zásluh.“

„Človek prechádza prítomnosťou so zaviazanými očami. Smie iba tušiť a hádať, čo vlastne žije. Až neskôr mu odviažu šatku z očí a on, pohliadnuc na minulosť, zistí čo žil a aký to malo zmysel.“

„Skepsa nemení svet na ničotu. Skepsa premieňa svet na otázky.“