Maxim Gorkij citáty

Maxim Gorkij foto

86   93

Maxim Gorkij

Dátum narodenia: 28. marec 1868
Dátum úmrtia: 18. jún 1936

Maxim Gorkij, vlastným menom Alexej Maximovič Peškov bol ruský spisovateľ, dramatik, publicista, básnik a revolucionár. Je považovaný za priekopníka socialistického realizmu.

Citáty Maxim Gorkij

„Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.“

„Dieťa je živý kvet zeme.“


„Umenie a láska pôsobí ako slnko - prebúdza energiu.“

„Čím viacej človek vie, tým je väčší.“

„Bez slnka nekvitnú kvety, bez lásky niet šťastia, bez ženy nie je láska, bez matky nie je ani básnik, ani hrdina.“

„Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.“

„Úlohou literatúry je pomáhať človeku, aby rozumel sám sebe.“

„Kniha má schopnosť dokazovať mi o človeku to, čo nevidím, čo o ňom neviem.“


„Len človek dokáže nemožné.“

„Kto nič nerobí, tomu niet pomoci.“

„Niekedy lož lepšie objasní, čo sa deje v duši, ako pravda.“

„Keď je práca potešením, vtedy je aj život šťastím.“


„Pre mňa človek bez fantázie nie je úplným človekom.“

„Mladé srdce je vždy blízko k pravde.“

„Cena tovaru neustále rastie, a cena človeka zasa klesá.“

„Práca znamená vždy viac ako peniaze, ktorými je zaplatená. Peniaze miznú, ale práca zostáva.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 86 citátov