Matka Tereza citáty strana 4


„Ak sa chceme modliť lepšie, musíme sa modliť viac! Modlitba rozširuje srdce, až sa stane schopné prijať Boží dar, ktorým je on sám.“

„Hlad sa netýka iba chleba. Existuje aj hlad po láske. Nahota sa netýka iba šiat, ale je aj nedostatkom úcty jedného k druhému. Byť bez domova je aj byť odmietaný, nemilovaný.“


„Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť len jedného.“

„Ja som iba biedna žena, ktorá sa modlí.“

„Aj keď sa cítim ako loď bez kompasu, je potrebné sa mu úplne odovzdať a neskúmať prečo ma vedie tak a nie inak. “

„Ježiš chce teba a nie tvoju prácu.“

„Otec a matka majú mnoho práce a nemajú na dieťa čas ... toto sú veci, ktoré ničia mier.“

„Nazdávam sa, že politici strávia málo času na kolenách. Som si istá, že by boli lepšími politikmi, keby to robili...“


„Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.“

„Ten, kto dáva s radosťou dáva najviac a Boh miluje radostného darcu.“

„Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii, vráťte sa k adorácii.“

„Poznanie seba samých nás stavia na vlastné nohy; to je pre lásku veľmi dôležité, lebo poznanie Boha dáva lásku a poznanie seba, robí nás pokornými.“


„Nič nevravím, keď ma kritizujú. Snažíme sa konať čo najlepšie a nechávame za nás hovoriť našu prácu.“

„Nechaj človeka vyrábať niečo lepšie a predávať lacnejšie, ako to bolo vyrábané a predávané vždy pred tým, nechaj ho, aby sa pre to rozhodol a peniaze prídu.“

„Naša radosť je dielom našej šľachetnosti, nesebeckosti a tesného spojenia s Bohom. Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac. A Boh miluje radostného darcu.“

„Pre mňa je Ježiš mojím Bohom, mojím ženíchom, mojou jedinou láskou, vo všetkom moje všetko. Milujem ho celým svojím srdcom, celým bytím.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 158 citátov