Mahátma Gándhí citát #292718

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Najvrúcnejšia čistá túžba srdca sa vždy vyplní.“

Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

61   257

Mahátma Gándhí

Dátum narodenia: 2. október 1869
Dátum úmrtia: 30. január 1948
Ďalšie mená: Móhandás Karamčand Gándhí

Móhandás Karamčand Gándhí, nazývaný aj Mahátmá, bol indický mysliteľ a politik. Najvýznamnejšia postava indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom. Zakladateľ učenia nazývaného gándhizmus.

Citáty Mahátma Gándhí

„Mlčanie predlžuje čas nášho života.“

„Akékoľvek rozšírenie používania umelej antikoncepcie pravdepodobne skončí rozpadom manželstiev a voľnou láskou. (1925)“


„Láska nikdy nič nepotrebuje, vždy len dáva.“

„Ak sa domnievaš, že celý svet je zlý, tak si uvedom, že sa skladá i z ľudí ako ty.“

„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“

„Najskôr vás ignorujú, potom sa vám smejú, potom na vás útočia a nakoniec vyhráte.“

„Len ten obstojí v živote, kto sa naučil trpieť.“

„Pravá láska je tá, v ktorej máme väčšiu radosť z druhého než zo seba.“


„Hinduizmus je neúnavné hľadanie pravdy. Je to náboženstvo pravdy. Pravda je Boh. Popieranie Boha sme poznali, ale popieranie pravdy nikdy.“

„Kto hľadá pravdu, nemôže stratiť smer.“

„Slová a činnosť nejdú dobre dovedna. Pozri len na prírodu: tá je v ustavičnej činnosti, no mlčí!“

„Civilizácia by mala byť posudzovaná podľa zaobchádzania s menšinami.“


„Viera je určitým druhom šiesteho zmysle, ktorý začne pôsobiť vtedy, keď zlyhá rozum.“

„Skutočným demokratom je ten, kto úplne nenásilnými prostriedkami bránia svoju slobodu a v dôsledku toho aj slobodu svojej krajiny a nakoniec i celého ľudstva.“

„Zbabelec nie je schopný lásky. Láska je výsadou chrabrých.“

„Ježiš žil a zomrel zbytočne, ak sme sa od neho nenaučili usporiadať svoje životy podľa večného zákona lásky.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 61 citátov