Mahátma Gándhí citát #292718

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Najvrúcnejšia čistá túžba srdca sa vždy vyplní.“

Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

61   148

Mahátma Gándhí

Dátum narodenia: 2. október 1869
Dátum úmrtia: 30. január 1948
Ďalšie mená: Móhandás Karamčand Gándhí

Móhandás Karamčand Gándhí, nazývaný aj Mahátmá, bol indický mysliteľ a politik. Najvýznamnejšia postava indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom. Zakladateľ učenia nazývaného gándhizmus.

Citáty Mahátma Gándhí

„Cesta mieru je cestou pravdy.“

„Pravá láska je tá, v ktorej máme väčšiu radosť z druhého než zo seba.“


„Ty a ja sme jedno. Nemôžem ti ublížiť bez toho, žeby som neranil aj seba.“

„Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná.“

„Zbabelec nie je schopný lásky. Láska je výsadou chrabrých.“

„Ak by sa Boh zjavil hladujúcim, neopovážil by sa to urobiť v inej podobe, než je chlieb.“

„Mlčanie predlžuje čas nášho života.“

„Najvrúcnejšia čistá túžba srdca sa vždy vyplní.“


„Zovretou päsťou stisk ruky nevymeníš.“

„Kedysi sa ľudia stávali otrokmi násilím, dnes ich zotročuje množstvo peňazí.“

„Akékoľvek rozšírenie používania umelej antikoncepcie pravdepodobne skončí rozpadom manželstiev a voľnou láskou. (1925)“

„Ty sám buď tou zmenou, ktorú túžiš uzrieť vo svete!“


„Ježiš žil a zomrel zbytočne, ak sme sa od neho nenaučili usporiadať svoje životy podľa večného zákona lásky.“

„Človek je preto človekom, lebo je schopný sebaovládania.“

„Na tomto svete akceptujem iba jedného tyrana, a tým je tichý hlas v mojom vnútri.“

„Veci, ktoré nás zničia: politika bez princípu, potešenia bez svedomia, bohatstvo bez práce, poznanie bez charakteru, podnikanie bez morálky, veda bez ľudskosti a zbožná úcta bez ochoty obetovať sa.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 61 citátov