Mahátma Gándhí citát #292718

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Najvrúcnejšia čistá túžba srdca sa vždy vyplní.“

Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

61   125

Mahátma Gándhí

Dátum narodenia: 2. október 1869
Dátum úmrtia: 30. január 1948
Ďalšie mená: Móhandás Karamčand Gándhí

Móhandás Karamčand Gándhí, nazývaný aj Mahátmá, bol indický mysliteľ a politik. Najvýznamnejšia postava indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom. Zakladateľ učenia nazývaného gándhizmus.

Citáty Mahátma Gándhí

„Zbabelec nie je schopný lásky. Láska je výsadou chrabrých.“

„Na tomto svete akceptujem iba jedného tyrana, a tým je tichý hlas v mojom vnútri.“


„Najvrúcnejšia čistá túžba srdca sa vždy vyplní.“

„Veci, ktoré nás zničia: politika bez princípu, potešenia bez svedomia, bohatstvo bez práce, poznanie bez charakteru, podnikanie bez morálky, veda bez ľudskosti a zbožná úcta bez ochoty obetovať sa.“

„Môj život je mojím posolstvom.“

„Kedysi sa ľudia stávali otrokmi násilím, dnes ich zotročuje množstvo peňazí.“

„Pre nás je lepšie, keď hovorí náš život, než naše slová.“

„Šťastie spočíva v harmónii toho, čo hovoríte, čo robíte a čím ste.“


„Ježiš žil a zomrel zbytočne, ak sme sa od neho nenaučili usporiadať svoje životy podľa večného zákona lásky.“

„Zovretou päsťou stisk ruky nevymeníš.“

„Ak by sa Boh zjavil hladujúcim, neopovážil by sa to urobiť v inej podobe, než je chlieb.“

„Ľudská veľkosť neväzí ani v nahromadených pokladoch, ani v ničivosti zbraní, ale jedine v pravej spravodlivosti.“


„Ovládať drobné vášne je ťažšie, než ovládať svet silou zbraní.“

„Skúsenosti ma poučili, že je nemožné získať ľudí pre akúkoľvek prácu bez nekonečnej trpezlivosti.“

„Človek je preto človekom, lebo je schopný sebaovládania.“

„Iste by som bol kresťanom, keby kresťania nimi boli 24. hodín denne.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 61 citátov