Mahátma Gándhí citát #292718

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ... 1869 – 1948
„Najvrúcnejšia čistá túžba srdca sa vždy vyplní.“

Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

61   86

Mahátma Gándhí

Dátum narodenia: 2. október 1869
Dátum úmrtia: 30. január 1948
Ďalšie mená: Móhandás Karamčand Gándhí

Móhandás Karamčand Gándhí, nazývaný aj Mahátmá, bol indický mysliteľ a politik. Najvýznamnejšia postava indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom. Zakladateľ učenia nazývaného gándhizmus.

Citáty

„Najvrúcnejšia čistá túžba srdca sa vždy vyplní.“

„Dôležitý je čin, a nie výsledok, ktorý prináša. Musíte sa pustiť do správnej veci. Možno je nad vaše sily, možno nad vaše schopnosti, možno vaše úsilie nikam nepovedie. Ale to neznamená, že nemáte pokračovať. Možno sa nikdy nedozviete výsledok činu. Ale ak nebudete nič robiť, nedosiahnete ani nijaký výsledok.“


„Nesmieš stratiť vieru v ľudstvo. Ľudstvo je oceán; pár špinavých kvapiek v ňom ešte nezašpiní celý oceán.“

„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“

„Ty sám buď tou zmenou, ktorú túžiš uzrieť vo svete!“

„Keby platilo, oko za oko, svet by zostal slepý.“

„Sloboda je bezcenná, ak neznamená slobodu mýliť sa.“

„Vykonať vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.“


„Len ten obstojí v živote, kto sa naučil trpieť.“

„Najskôr vás ignorujú, potom sa vám smejú, potom na vás útočia a nakoniec vyhráte.“

„Cesta mieru je cestou pravdy.“

„Cnostný človek nežije cnostne preto, že z toho má prospech, ale preto, že je to zákonom a vitálnej sily jeho bytia.“


„Láska je jedna strana mince. Druhou je pravda.“

„Na tomto svete akceptujem iba jedného tyrana, a tým je tichý hlas v mojom vnútri.“

„Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná.“

„Oko za oko a svet bude slepý.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 61 citátov