Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

61   134

Mahátma Gándhí

Dátum narodenia: 2. október 1869
Dátum úmrtia: 30. január 1948
Ďalšie mená: Móhandás Karamčand Gándhí

Móhandás Karamčand Gándhí, nazývaný aj Mahátmá, bol indický mysliteľ a politik. Najvýznamnejšia postava indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom. Zakladateľ učenia nazývaného gándhizmus.

Citáty Mahátma Gándhí

„Kedysi sa ľudia stávali otrokmi násilím, dnes ich zotročuje množstvo peňazí.“

„Pravá láska je tá, v ktorej máme väčšiu radosť z druhého než zo seba.“


„Akékoľvek rozšírenie používania umelej antikoncepcie pravdepodobne skončí rozpadom manželstiev a voľnou láskou. (1925)“

„Zovretou päsťou stisk ruky nevymeníš.“

„Ty sám buď tou zmenou, ktorú túžiš uzrieť vo svete!“

„Najvrúcnejšia čistá túžba srdca sa vždy vyplní.“

„Zbabelec nie je schopný lásky. Láska je výsadou chrabrých.“

„Ježiš žil a zomrel zbytočne, ak sme sa od neho nenaučili usporiadať svoje životy podľa večného zákona lásky.“


„Človek je preto človekom, lebo je schopný sebaovládania.“

„Na tomto svete akceptujem iba jedného tyrana, a tým je tichý hlas v mojom vnútri.“

„Veci, ktoré nás zničia: politika bez princípu, potešenia bez svedomia, bohatstvo bez práce, poznanie bez charakteru, podnikanie bez morálky, veda bez ľudskosti a zbožná úcta bez ochoty obetovať sa.“

„Môj život je mojím posolstvom.“


„Pre nás je lepšie, keď hovorí náš život, než naše slová.“

„Šťastie spočíva v harmónii toho, čo hovoríte, čo robíte a čím ste.“

„Ak by sa Boh zjavil hladujúcim, neopovážil by sa to urobiť v inej podobe, než je chlieb.“

„Ľudská veľkosť neväzí ani v nahromadených pokladoch, ani v ničivosti zbraní, ale jedine v pravej spravodlivosti.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 61 citátov