Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

61   81

Mahátma Gándhí

Dátum narodenia: 2. október 1869
Dátum úmrtia: 30. január 1948
Ďalšie mená: Móhandás Karamčand Gándhí

Móhandás Karamčand Gándhí, nazývaný aj Mahátmá, bol indický mysliteľ a politik. Najvýznamnejšia postava indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom. Zakladateľ učenia nazývaného gándhizmus.

Citáty

„Najvrúcnejšia čistá túžba srdca sa vždy vyplní.“

„Keby platilo, oko za oko, svet by zostal slepý.“


„Sloboda je bezcenná, ak neznamená slobodu mýliť sa.“

„Vykonať vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.“

„Len ten obstojí v živote, kto sa naučil trpieť.“

„Dôležitý je čin, a nie výsledok, ktorý prináša. Musíte sa pustiť do správnej veci. Možno je nad vaše sily, možno nad vaše schopnosti, možno vaše úsilie nikam nepovedie. Ale to neznamená, že nemáte pokračovať. Možno sa nikdy nedozviete výsledok činu. Ale ak nebudete nič robiť, nedosiahnete ani nijaký výsledok.“

„Najskôr vás ignorujú, potom sa vám smejú, potom na vás útočia a nakoniec vyhráte.“

„Cesta mieru je cestou pravdy.“


„Cnostný človek nežije cnostne preto, že z toho má prospech, ale preto, že je to zákonom a vitálnej sily jeho bytia.“

„Láska je jedna strana mince. Druhou je pravda.“

„Na tomto svete akceptujem iba jedného tyrana, a tým je tichý hlas v mojom vnútri.“

„Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná.“


„Oko za oko a svet bude slepý.“

„Mlčanie predlžuje čas nášho života.“

„Na svete existuje toľko hladujúcich ľudí, že Boh k nim môže prichádzať len vo forme chleba.“

„Ty a ja sme jedno. Nemôžem ti ublížiť bez toho, žeby som neranil aj seba.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 61 citátov