Mahátma Gándhí citáty

Mahátma Gándhí foto

61   160

Mahátma Gándhí

Dátum narodenia: 2. október 1869
Dátum úmrtia: 30. január 1948
Ďalšie mená: Móhandás Karamčand Gándhí

Móhandás Karamčand Gándhí, nazývaný aj Mahátmá, bol indický mysliteľ a politik. Najvýznamnejšia postava indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom. Zakladateľ učenia nazývaného gándhizmus.

Citáty Mahátma Gándhí

„Občianska neposlušnosť voči politike je právo, s ktorým sa človek narodil a ktorého sa nemožno vzdať, bez toho, aby stratil úctu k sebe samému.“

„Tvoje myšlienky sa stávajú tvojimi slovami, tvoje slová sa stávajú tvojimi činmi, tvoje činy sa stávajú tvojimi zvykmi, tvoje zvyky sa stávajú tvojimi hodnotami, tvoje hodnoty sa stávajú tvojím osudom.“


„Skutočným demokratom je ten, kto úplne nenásilnými prostriedkami bránia svoju slobodu a v dôsledku toho aj slobodu svojej krajiny a nakoniec i celého ľudstva.“

„Treba viac životu dávať, než ho urýchľovať.“

„Trvalé dobro nikdy nemôže byť výsledkom klamstva a násilia.“

„Vždy, keď sa stretnete s protivníkom, premôžete ho láskou.“

„Viera je určitým druhom šiesteho zmysle, ktorý začne pôsobiť vtedy, keď zlyhá rozum.“

„Civilizácia by mala byť posudzovaná podľa zaobchádzania s menšinami.“


„Prekrásne šperky, čo ste si na seba dali, sú neskutočnou pastvou pre oči, no keď ich porovnám s pohľadom na tváre miliónov chudobných ľudí, odvažujem sa tvrdiť, že India bude padať do záhuby, dokiaľ si ich nesnímete a nevložíte ich do rúk chudobných. “

„Slová a činnosť nejdú dobre dovedna. Pozri len na prírodu: tá je v ustavičnej činnosti, no mlčí!“

„Kto hľadá pravdu, nemôže stratiť smer.“

„Ak sa čitateľovi zdá, že z niektorých mojich slov cítiť pýchu, znamená to, že s mojím hľadaním nie je niečo v poriadku, že som nevidel záblesky pravdy, ale prelud. Nech zahynú stovky takých, ako som ja, ale pravda nech zvíťazí.“


„Existujú dôležitejšie veci v živote, ako je ustavičné zrýchľovanie jeho tempa.“

„Slová a činnosť nejdú dobre dovedna. Pozri len na prírodu: tá je v ustavičnej činnosť, no mlčí!“

„Hinduizmus je neúnavné hľadanie pravdy. Je to náboženstvo pravdy. Pravda je Boh. Popieranie Boha sme poznali, ale popieranie pravdy nikdy.“

„Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 61 citátov