Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   1120

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius


„Žena sa za svojho života podriaďuje trom mužom: v detstve otcovi, v zrelej veku svojmu muži a v starobe svojmu synovi. Beda žene, ktorá sa tomu vzoprie.“

„Nepoznal som muža, ktorý by miloval cnosť väčšmi ako ženy.“


„Šľachetný muž je zmierlivý, ale nie povoľný, malý človek je povoľný, ale nie zmierlivý.“

„Radšej sa opýtam starého muža, kedy zomrie, ako prestarnutej ženy, kedy sa narodila. - Remeselník, ktorý chce dobre pracovať, brúsi ostrie svojho náradia.“

„Čo hľadá veľký muž, je v ňom samom. Čo hľadá obyčajný muž, je v iných.“

„Za starých čias muž udržal na uzde svoje slová, bojac sa hanby, že by s nimi nemohol udržať krok.“