Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   1120

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius


„Múdrosť možno dosiahnuť skúsenosťou, to je cesta najťažšia, napodobňovaním, to je cesta najľahšia, premýšľaním, to je cesta najušľachtilejšia.“

„Svoju múdrosť zakladajte na ľudskosti.“


„Mudrc hľadá všetko v sebe, nerozumný človek všetko v druhom.“

„Ten, kto chce byť v trvalom šťastí a porozumení, sa musí často meniť.“

„Múdrosť je priznanie si toho, čo viem, že to viem a toho, čo neviem, že to neviem.“

„Sú tri cesty k získaniu múdrosti. Prvá je cesta skúseností, ta je najťažšia. Druhá cesta je napodobňovania. To je cesta najľahšia. Tretia cesta je cestou premýšľania. Tá je najušľachtilejšia.“

„Múdrym som sa nenarodil. To iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti.“

„Múdrosť očisťuje, ľudskosť posilňuje.“

„Múdrosť neznáša pochybnosti, ľudskosť neznáša obavy a odvaha neznáša strach.“