Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   1120

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius


„Ak sa múdry človek pridržiava zákona cnosti, skrýva to pred ľuďmi a neľutuje, že nik o ňom nič nevie.“

„Netrápi ma to, že o mne ľudia nevedia, ale trápi ma to, že ja neviem nič o človeku.“


„Aj nekonečné more má svoje brehy, bezbrehá je len ľudská hlúposť.“

„Len ten, kto ľudskosť nezaprel, môže posudzovať iných.“

„Múdrosť sa podobá potešeniu z kúpania, ľudskosť sa podobá potešeniu z putovania. Múdrosť očisťuje, ľudskosť posilňuje. Múdrosť plodí radosť, ľudskosť dlhovekosť.“

„Nestarejte sa o to, že ľudia vás nepoznajú, radšej sa zaoberajte svojimi omylmi.“

„Cnosť je plod osobného snaženia, teda nie je to vlastnosť, ktorá sa dedí. Človek má byť poctivý, žiť v súlade s okolím, má dôverovať ľuďom, má sa naučiť ovládať svoje city, konanie a pohyby. Má si ctiť svojich predkov, podriaďovať sa ustanoveniam.“

„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“


„Človek má pomáhať ľuďom v núdzi, ale nikdy nemá obohacovať bohatých.“

„Poézia môže ľudí vzrušiť, otvoriť im oči, spojiť ich, vysloviť ich želanie.“

„Kto nepozná váhu slov, ten nemôže poznať ľudí.“

„Ľudia majú uskutočňovať len jednu jedinú prirodzenú pravdu.“


„Ako by sme mohli ospravedlniť službu duchom skôr, ako poslúžime žijúcim ľuďom?“

„Hoci mnohí ľudia nevedia, čo je dobro, predsa ho majú v sebe.“

„Zákon života je múdrym ľuďom nejasný, ale čoraz viac a viac sa vyjasňuje podľa toho, ako sa ním riadia. Zákon života je obyčajným ľuďom jasný, ale čoraz viac a viac sa zatemňuje podľa toho, ako sa ním neriadia.“

„Aj keď ľudia nevedia, čo je dobro, nosia ho v sebe.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 17 citátov