Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   1120

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius


„Lepšia je ťažká práca ako nečinnosť.“

„Múdrosť možno dosiahnuť skúsenosťou, to je cesta najťažšia, napodobňovaním, to je cesta najľahšia, premýšľaním, to je cesta najušľachtilejšia.“


„Ušľachtilý človek si je vedomý iba spravodlivosti. Malý človek len svojich záujmov.“

„U vdovy je vždy lepšie byť tým druhým ako tým prvým manželom.“

„Múdry človek je ako múdry strelec. Pokiaľ minie cieľ, poodíde a hľadá vo vnútri seba príčinu zlyhania.“

„Vlastnosťou ušľachtilého človeka je neprenáhlenosť v reči a rýchlosti v činoch.“

„Ideálny človek je skúpy na slová, ale bohatý na činy.“

„Vedieť čo je dobré, nestačí; musíme to tiež milovať. Milovať dobro nestačí, musíme ho tiež s nadšením konať.“


„Cnosť je plod osobného snaženia, teda nie je to vlastnosť, ktorá sa dedí. Človek má byť poctivý, žiť v súlade s okolím, má dôverovať ľuďom, má sa naučiť ovládať svoje city, konanie a pohyby. Má si ctiť svojich predkov, podriaďovať sa ustanoveniam.“

„Život je vlastne celkom jednoduchý a skomplikuje sa len tým, že sami na komplikovanosti trváme.“

„Urodzený človek sa vyzná v tom, čo je správne. Rovnako, ako sa malý človek vyzná v tom, čo sa vyplatí.“

„Múdrosť je priznanie si toho, čo viem, že to viem a toho, čo neviem, že to neviem.“


„Šľachetný muž je zmierlivý, ale nie povoľný, malý človek je povoľný, ale nie zmierlivý.“

„Najväčší úspech človeka nie je v tom, že nepadne, ale v tom, že vždy opäť vstane.“

„Ak je človek k sebe prísny, málokedy zlyhá.“

„Aj keď ľudia nevedia, čo je dobro, nosia ho v sebe.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 21 citátov