Konfucius citát #31318

  Konfucius foto
Konfucius 122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 – -478 pr. n. l.
„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   1064

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius

„Láska je často nielen anjelom, ale aj anjelom smrti pre ľahkoverné a sklamané srdcia.“

„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“


„Svoju múdrosť zakladajte na ľudskosti.“

„Všade, kde sa prejavuje nedostatok lásky, je jej úbytok dopĺňaný žiarlivosťou.“

„Aj nekonečné more má svoje brehy, bezbrehá je len ľudská hlúposť.“

„Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“

„Mladí potrebujú radosť a lásku, dospelí práci a priateľstvo, starí mier a pokoj.“

„Múdrosť možno dosiahnuť skúsenosťou, to je cesta najťažšia, napodobňovaním, to je cesta najľahšia, premýšľaním, to je cesta najušľachtilejšia.“


„Mudrc hľadá všetko v sebe, nerozumný človek všetko v druhom.“

„Mať chyby a neusilovať sa ich odstrániť - to je naozaj chyba!“

„Povedz mi, aká bola tvoja minulosť a ja ti poviem, aká bude tvoja budúcnosť.“

„Veľký človek má na mysli spravodlivosť - malý človek úspešnosť.“


„Kto veľa hovorí, zriedka uskutočňuje svoje slová. Múdry človek sa vždy bojí, aby jeho slová nepredstihovali jeho skutky.“

„Zlo môže byť vylúčené iba dobrom.“

„Ušľachtilý človek si je vedomý iba spravodlivosti. Malý človek len svojich záujmov.“

„Študuj minulosť, keby si chcel predpovedať budúcnosť.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 122 citátov