Konfucius citát #31318

  Konfucius foto
Konfucius 122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 – -478 pr. n. l.
„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   1080

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius

„Ušľachtilý človek si je vedomý iba spravodlivosti. Malý človek len svojich záujmov.“

„Nevieme nič o živote, ako by sme mohli vedieť niečo o smrti?“


„Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom, buď k nemu spravodlivý.“

„Veľký človek má na mysli spravodlivosť - malý človek úspešnosť.“

„Láska je často nielen anjelom, ale aj anjelom smrti pre ľahkoverné a sklamané srdcia.“

„Ak človek dokáže vládnuť sám sebe, potom dokáže bez najmenších ťažkostí vládnuť aj štátu.“

„Mať chyby a neusilovať sa ich odstrániť - to je naozaj chyba!“

„Aj nekonečné more má svoje brehy, bezbrehá je len ľudská hlúposť.“


„Študuj minulosť, keby si chcel predpovedať budúcnosť.“

„Svoju múdrosť zakladajte na ľudskosti.“

„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

„Ži v priateľstve s najcnostnejšími.“


„Ušľachtilý človek si je istý svojím konaním, a preto sa môže nechať životom spokojne uchlácholiť, malý človek sa jednostaj za niečím pachtí, a preto je neustále hašterivý!“

„Všade, kde sa prejavuje nedostatok lásky, je jej úbytok dopĺňaný žiarlivosťou.“

„Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“

„Mladí potrebujú radosť a lásku, dospelí práci a priateľstvo, starí mier a pokoj.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 122 citátov