Konfucius citát #31318

  Konfucius foto
Konfucius 122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 – -478 pr. n. l.
„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   848

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty

„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

„Mať chyby a neusilovať sa ich odstrániť - to je naozaj chyba!“


„Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom, buď k nemu spravodlivý.“

„Mudrc hľadá všetko v sebe, nerozumný človek všetko v druhom.“

„Láska je často nielen anjelom, ale aj anjelom smrti pre ľahkoverné a sklamané srdcia.“

„Keď vidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť; ak vidíš zlého človeka, všímaj si sám seba.“

„Ten, kto chce byť v trvalom šťastí a porozumení, sa musí často meniť.“

„Veľký človek má na mysli spravodlivosť - malý človek úspešnosť.“


„Ideálny človek je skúpy na slová, ale bohatý na činy.“

„Premôcť zlé návyky možno len dnes, nie zajtra“

„Život je vlastne celkom jednoduchý a skomplikuje sa len tým, že sami na komplikovanosti trváme.“

„Všetko je krásne, ale nie všetci sú schopní to vidieť.“


„Aj nekonečné more má svoje brehy, bezbrehá je len ľudská hlúposť.“

„Všade, kde sa prejavuje nedostatok lásky, je jej úbytok dopĺňaný žiarlivosťou.“

„Nevieme nič o živote, ako by sme mohli vedieť niečo o smrti?“

„Učiteľ morálky má zostať slobodným.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 122 citátov