Konfucius citát #31318

  Konfucius foto
Konfucius 122
čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 – -478 pr. n. l.
„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   909

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius

„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

„Všade, kde sa prejavuje nedostatok lásky, je jej úbytok dopĺňaný žiarlivosťou.“


„Človek si musí najprv urobiť poriadok vo svojej duši, kým začne usporadúvať vonkajší svet.“

„Vedieť čo je dobré, nestačí; musíme to tiež milovať. Milovať dobro nestačí, musíme ho tiež s nadšením konať.“

„Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom, buď k nemu spravodlivý.“

„Kto žije podľa prírodných zákonov, stane sa šťastným, kto ich posudzuje, nešťastným.“

„Láska je často nielen anjelom, ale aj anjelom smrti pre ľahkoverné a sklamané srdcia.“

„Ži v priateľstve s najcnostnejšími.“


„Nezáleží na tom, ako pomaly napreduješ, pokiaľ nezastavíš.“

„Kto nepozná váhu slov, ten nemôže poznať ľudí.“

„Vlastnosťou ušľachtilého človeka je neprenáhlenosť v reči a rýchlosti v činoch.“

„Človek má pomáhať ľuďom v núdzi, ale nikdy nemá obohacovať bohatých.“


„Byť cnostný znamená byť slobodný vo svojej duši.“

„Ak sa múdry človek pridržiava zákona cnosti, skrýva to pred ľuďmi a neľutuje, že nik o ňom nič nevie.“

„Ak je človek k sebe prísny, málokedy zlyhá.“

„Ak človek dokáže vládnuť sám sebe, potom dokáže bez najmenších ťažkostí vládnuť aj štátu.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 122 citátov