Konfucius citáty strana 4


„Klaďte dôraz na vernosť a dôveryhodnosť! Priateľa nepokladajte za menej než seba! A ak sa dopustíte priestupku, nemajte strach ho napraviť!“

„Vedieť čo je dobré, nestačí; musíme to tiež milovať. Milovať dobro nestačí, musíme ho tiež s nadšením konať.“


„Každý deň skúmaj svoje konanie z troch hľadísk: Nebol som nedôsledný v pomoci iným? Nebol som neúprimný v styku s priateľmi? Zužitkoval som svoje vedomosti?“

„Cnosť je plod osobného snaženia, teda nie je to vlastnosť, ktorá sa dedí. Človek má byť poctivý, žiť v súlade s okolím, má dôverovať ľuďom, má sa naučiť ovládať svoje city, konanie a pohyby. Má si ctiť svojich predkov, podriaďovať sa ustanoveniam.“

„Kto žije podľa prírodných zákonov, stane sa šťastným, kto ich posudzuje, nešťastným.“

„Predkovia chceli slúžiť najvyššej cnosti, a tak vytvorili štát. Aby vytvorili štát, nadobudli vedomosti. Keď mali vedomosti, stali sa poctivými. Keď boli poctiví, stali sa ich rodiny poriadnymi. Keď rodiny boli poriadne, aj štát sa riadne spravoval. A keď sa poriadne spravoval, zavládol na celom svete mier a spokojnosť.“

„Ako inak prekonať diaľku odlúčenia než spomienkami?“

„Ten, kto chce byť v trvalom šťastí a porozumení, sa musí často meniť.“


„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“

„Život je vlastne celkom jednoduchý a skomplikuje sa len tým, že sami na komplikovanosti trváme.“

„Keď vidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť; ak vidíš zlého človeka, všímaj si sám seba.“

„Či sa pokladám za múdreho? Nie! To len medzi hlupákmi som schopný múdrej a vyčerpávajúcej odpovede!“


„Lepšie je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu.“

„Človek má pomáhať ľuďom v núdzi, ale nikdy nemá obohacovať bohatých.“

„Nezáleží na tom, ako pomaly napreduješ, pokiaľ nezastavíš.“

„Poézia môže ľudí vzrušiť, otvoriť im oči, spojiť ich, vysloviť ich želanie.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 122 citátov