Konfucius citáty strana 3


„Ešte som sa nestretol s človekom, ktorý by dokázal vidieť svoje chyby a sám pred sebou sa z nich obviniť.“

„Múdrosť sa podobá potešeniu z kúpania, ľudskosť sa podobá potešeniu z putovania. Múdrosť očisťuje, ľudskosť posilňuje. Múdrosť plodí radosť, ľudskosť dlhovekosť.“


„Šľachetný človek je spokojne veselý, nešľachetný je stále mrzutý.“

„Mám naozaj šťastie. Vždy, keď dom sa dopustil nejakej chyby, vyčítali mi ju.“

„Bohov si vážim, ale držím sa od ních čo najďalej.“

„Ešte som nestretol človeka, ktorý by bol v čnosti taký krásny ako v tvári.“

„Buď vždy pozorný k tomu, čo robíš, a nič nepokladaj za nevhodné svojej pozornosti.“

„Múdry človek je ako múdry strelec. Pokiaľ minie cieľ, poodíde a hľadá vo vnútri seba príčinu zlyhania.“


„Nestarejte sa o to, že ľudia vás nepoznajú, radšej sa zaoberajte svojimi omylmi.“

„Šľachetný človek sa neženie do rečí, ale sa ponáhľa do práce.“

„Byť cnostný znamená byť slobodný vo svojej duši.“

„Vlastnosťou ušľachtilého človeka je neprenáhlenosť v reči a rýchlosti v činoch.“


„Premôcť zlé návyky možno len dnes, nie zajtra“

„Vedieť, čo je správne, a neurobiť to, je najväčšia zbabelosť.“

„Všetko je krásne, ale nie všetci sú schopní to vidieť.“

„Ideálny človek je skúpy na slová, ale bohatý na činy.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 122 citátov