Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   1120

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius


„Kamkoľvek pôjdeš, choď celým svojím srdcom.“

„Váž si sám seba a druhí si ťa budú vážiť.“


„Nezáleží na tom, ako pomaly napreduješ, pokiaľ nezastavíš.“

„Za starých čias muž udržal na uzde svoje slová, bojac sa hanby, že by s nimi nemohol udržať krok.“

„Vlastnosťou ušľachtilého človeka je neprenáhlenosť v reči a rýchlosti v činoch.“

„Veľký človek má na mysli spravodlivosť - malý človek úspešnosť.“

„Vedieť čo je dobré, nestačí; musíme to tiež milovať. Milovať dobro nestačí, musíme ho tiež s nadšením konať.“

„Ušľachtilý človek si je vedomý iba spravodlivosti. Malý človek len svojich záujmov.“


„Urodzený človek sa vyzná v tom, čo je správne. Rovnako, ako sa malý človek vyzná v tom, čo sa vyplatí.“

„Učiteľ morálky má zostať slobodným.“

„U vdovy je vždy lepšie byť tým druhým ako tým prvým manželom.“

„Tí, ktorí poznajú pravdu, rovnajú sa tým, ktorí ju milujú, ale tí, ktorí ju milujú, nevyrovnajú sa tým, ktorí ju s láskou konajú.“


„Študuj minulosť, keby si chcel predpovedať budúcnosť.“

„Šľachetný muž je zmierlivý, ale nie povoľný, malý človek je povoľný, ale nie zmierlivý.“

„Šľachetný človek sa neženie do rečí, ale sa ponáhľa do práce.“

„Svoju múdrosť zakladajte na ľudskosti.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 122 citátov