Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   985

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius

„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

„Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom, buď k nemu spravodlivý.“


„Ako inak prekonať diaľku odlúčenia než spomienkami?“

„Ten, kto chce byť v trvalom šťastí a porozumení, sa musí často meniť.“

„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“

„Život je vlastne celkom jednoduchý a skomplikuje sa len tým, že sami na komplikovanosti trváme.“

„Keď vidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť; ak vidíš zlého človeka, všímaj si sám seba.“

„Či sa pokladám za múdreho? Nie! To len medzi hlupákmi som schopný múdrej a vyčerpávajúcej odpovede!“


„Lepšie je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu.“

„Človek má pomáhať ľuďom v núdzi, ale nikdy nemá obohacovať bohatých.“

„Nezáleží na tom, ako pomaly napreduješ, pokiaľ nezastavíš.“

„Kto žije podľa prírodných zákonov, stane sa šťastným, kto ich posudzuje, nešťastným.“


„Vedieť čo je dobré, nestačí; musíme to tiež milovať. Milovať dobro nestačí, musíme ho tiež s nadšením konať.“

„Klaďte dôraz na vernosť a dôveryhodnosť! Priateľa nepokladajte za menej než seba! A ak sa dopustíte priestupku, nemajte strach ho napraviť!“

„Predkovia chceli slúžiť najvyššej cnosti, a tak vytvorili štát. Aby vytvorili štát, nadobudli vedomosti. Keď mali vedomosti, stali sa poctivými. Keď boli poctiví, stali sa ich rodiny poriadnymi. Keď rodiny boli poriadne, aj štát sa riadne spravoval. A keď sa poriadne spravoval, zavládol na celom svete mier a spokojnosť.“

„Poézia môže ľudí vzrušiť, otvoriť im oči, spojiť ich, vysloviť ich želanie.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 122 citátov