Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   1077

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius

„Veľký človek má na mysli spravodlivosť - malý človek úspešnosť.“

„Láska je často nielen anjelom, ale aj anjelom smrti pre ľahkoverné a sklamané srdcia.“


„Ak človek dokáže vládnuť sám sebe, potom dokáže bez najmenších ťažkostí vládnuť aj štátu.“

„Mať chyby a neusilovať sa ich odstrániť - to je naozaj chyba!“

„Aj nekonečné more má svoje brehy, bezbrehá je len ľudská hlúposť.“

„Študuj minulosť, keby si chcel predpovedať budúcnosť.“

„Nevieme nič o živote, ako by sme mohli vedieť niečo o smrti?“

„Svoju múdrosť zakladajte na ľudskosti.“


„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

„Ži v priateľstve s najcnostnejšími.“

„Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom, buď k nemu spravodlivý.“

„Ušľachtilý človek si je istý svojím konaním, a preto sa môže nechať životom spokojne uchlácholiť, malý človek sa jednostaj za niečím pachtí, a preto je neustále hašterivý!“


„Všade, kde sa prejavuje nedostatok lásky, je jej úbytok dopĺňaný žiarlivosťou.“

„Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“

„Mladí potrebujú radosť a lásku, dospelí práci a priateľstvo, starí mier a pokoj.“

„Múdrosť možno dosiahnuť skúsenosťou, to je cesta najťažšia, napodobňovaním, to je cesta najľahšia, premýšľaním, to je cesta najušľachtilejšia.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 122 citátov