Konfucius citáty

  Konfucius foto

122   1098

Konfucius

Dátum narodenia: 22. september 550 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 478 pr. n. l.

Konfucius, v čínštine Kchung Fu-c’ alebo len Kchung-c’; bol najslávnejší mysliteľ, politik a štátnik a sociálny filozof Číny, ktorého učenie a filozofia hlboko ovplyvnili život a myslenie Východnej Ázie.

Citáty Konfucius

„Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby všetci plakali, až ho budeš opúšťať.“

„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“


„Nevieme nič o živote, ako by sme mohli vedieť niečo o smrti?“

„Ohľaduplnosťou nič nestratíš.“

„Múdrosť možno dosiahnuť skúsenosťou, to je cesta najťažšia, napodobňovaním, to je cesta najľahšia, premýšľaním, to je cesta najušľachtilejšia.“

„Človek si musí najprv urobiť poriadok vo svojej duši, kým začne usporadúvať vonkajší svet.“

„Netrápi ma to, že o mne ľudia nevedia, ale trápi ma to, že ja neviem nič o človeku.“

„Bývam vo veľmi malom domčeku, ale moje okná hľadia do veľmi veľkého sveta.“


„Céder a borovica ani v krutých mrazoch nestratia svoju zeleň.“

„Všade, kde sa prejavuje nedostatok lásky, je jej úbytok dopĺňaný žiarlivosťou.“

„Ušľachtilý človek si je vedomý iba spravodlivosti. Malý človek len svojich záujmov.“

„Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom, buď k nemu spravodlivý.“


„Veľký človek má na mysli spravodlivosť - malý človek úspešnosť.“

„Láska je často nielen anjelom, ale aj anjelom smrti pre ľahkoverné a sklamané srdcia.“

„Ak človek dokáže vládnuť sám sebe, potom dokáže bez najmenších ťažkostí vládnuť aj štátu.“

„Mať chyby a neusilovať sa ich odstrániť - to je naozaj chyba!“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 122 citátov