Joseph Addison citát #31232

Joseph Addison foto
Joseph Addison 23
politik, spisovateľ a dramatik 1672 – 1719
„Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.“

Joseph Addison citáty

Joseph Addison foto

23   158

Joseph Addison

Dátum narodenia: 1. máj 1672
Dátum úmrtia: 17. jún 1719

Joseph Addison bol anglický esejista, básnik, dramatik, učenec a politik. Oživil v krajine záujem o ľudové balady. Založil časopisy Spectator a Freeholder.

Citáty Joseph Addison

„Zbabelec je človek, ktorý v nebezpečí myslí nohami.“

„Človek, ktorý miluje, je ochotný tak dlho ustupovať, až sa ocitne na hranici zraniteľnosti svojej hrdosti.“


„Čím je slnečný svit pre kvetiny, tým je úsmev pre ľudí.“

„Naše skutočné šťastie sa nám často zjavuje vo forme bolestí, strát a sklamaní; ale buďme trpezliví a čoskoro ho uvidíme v jeho najvlastnejšej podobe.“

„Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.“

„Hnev je príloha lásky. Patrí k nej ako šalát k ryži.“

„Ľudskosť sa javí v tom, že tým, ktorých nemilujeme, prajeme aspoň šťastie.“

„I veľká láska je len malou náhradou za prvú lásku.“


„Najväčšie šťastie života je istota v tom, byť milovaný pre seba samého, alebo, správnejšie, byť milovaný napriek sebe.“

„Deň, hodina počestnej slobody stojí za celú večnosť v poddanstve.“

„Dokonalá tragédia je najvznešenejším výtvorom ľudskej povahy.“

„Požičiavateľ peňazí vám poslúži v prítomnom čase, požičia vám v podmieňovacom spôsobe, udržiava vás v konjuktíve a zničí vás v budúcnosti.“


„Vedomie, že sme milovaní zmierňuje ťažké chvíle lúčenia. Posledné zbohom dokonca stráca všetku horkosť, ak je v ňom ešte počuť ozvenu lásky.“

„Vedomosti sú v skutočnosti to, čo okrem cnosti pozdvihuje jedného človeka nad druhého.“

„Žena zriedka žiada o radu predtým, ako si kúpila svadobné šaty.“

„Nejestvuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahy.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 23 citátov