Joseph Addison citát #31232

Joseph Addison foto
Joseph Addison 23
politik, spisovateľ a dramatik 1672 – 1719
„Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.“

Joseph Addison citáty

Joseph Addison foto

23   129

Joseph Addison

Dátum narodenia: 1. máj 1672
Dátum úmrtia: 17. jún 1719

Joseph Addison bol anglický esejista, básnik, dramatik, učenec a politik. Oživil v krajine záujem o ľudové balady. Založil časopisy Spectator a Freeholder.


„Naše skutočné šťastie sa nám často zjavuje vo forme bolestí, strát a sklamaní; ale buďme trpezliví a čoskoro ho uvidíme v jeho najvlastnejšej podobe.“

„Človek, ktorý miluje, je ochotný tak dlho ustupovať, až sa ocitne na hranici zraniteľnosti svojej hrdosti.“


„Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.“

„Hnev je príloha lásky. Patrí k nej ako šalát k ryži.“

„Čím je slnečný svit pre kvetiny, tým je úsmev pre ľudí.“

„Zbabelec je človek, ktorý v nebezpečí myslí nohami.“

„Ľudskosť sa javí v tom, že tým, ktorých nemilujeme, prajeme aspoň šťastie.“

„I veľká láska je len malou náhradou za prvú lásku.“


„Najväčšie šťastie života je istota v tom, byť milovaný pre seba samého, alebo, správnejšie, byť milovaný napriek sebe.“

„Deň, hodina počestnej slobody stojí za celú večnosť v poddanstve.“

„Človek sa odlišuje od všetkých ostatných stvorení schopnosťou smiechu.“

„Čas je brusný kotúč, ktorý tie surové milostné záležitosti dvoch ľudí najprv vybrúsi do náležitej“


„Všetko, čo je v láske bez problémov, je jej skazou. (“

„Najlepší spôsob lichotenia je nechať hovoriť druhého a zároveň byť jeho poslucháčom.“

„Nejestvuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahy.“

„Žena zriedka žiada o radu predtým, ako si kúpila svadobné šaty.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 23 citátov