Joseph Addison citáty

Joseph Addison foto

23   183

Joseph Addison

Dátum narodenia: 1. máj 1672
Dátum úmrtia: 17. jún 1719

Joseph Addison bol anglický esejista, básnik, dramatik, učenec a politik. Oživil v krajine záujem o ľudové balady. Založil časopisy Spectator a Freeholder.

Citáty Joseph Addison


„Naše skutočné šťastie sa nám často zjavuje vo forme bolestí, strát a sklamaní; ale buďme trpezliví a čoskoro ho uvidíme v jeho najvlastnejšej podobe.“

„Človek, ktorý miluje, je ochotný tak dlho ustupovať, až sa ocitne na hranici zraniteľnosti svojej hrdosti.“


„Čím je slnečný svit pre kvetiny, tým je úsmev pre ľudí.“

„Zbabelec je človek, ktorý v nebezpečí myslí nohami.“

„Vedomie, že sme milovaní zmierňuje ťažké chvíle lúčenia. Posledné zbohom dokonca stráca všetku horkosť, ak je v ňom ešte počuť ozvenu lásky.“

„Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.“

„Hnev je príloha lásky. Patrí k nej ako šalát k ryži.“

„Ľudskosť sa javí v tom, že tým, ktorých nemilujeme, prajeme aspoň šťastie.“


„I veľká láska je len malou náhradou za prvú lásku.“

„Najväčšie šťastie života je istota v tom, byť milovaný pre seba samého, alebo, správnejšie, byť milovaný napriek sebe.“

„Dokonalá tragédia je najvznešenejším výtvorom ľudskej povahy.“

„Požičiavateľ peňazí vám poslúži v prítomnom čase, požičia vám v podmieňovacom spôsobe, udržiava vás v konjuktíve a zničí vás v budúcnosti.“


„Vedomosti sú v skutočnosti to, čo okrem cnosti pozdvihuje jedného človeka nad druhého.“

„Žena zriedka žiada o radu predtým, ako si kúpila svadobné šaty.“

„Nejestvuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahy.“

„Najlepší spôsob lichotenia je nechať hovoriť druhého a zároveň byť jeho poslucháčom.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 23 citátov