Joseph Addison citáty

Joseph Addison foto

23   130

Joseph Addison

Dátum narodenia: 1. máj 1672
Dátum úmrtia: 17. jún 1719

Joseph Addison bol anglický esejista, básnik, dramatik, učenec a politik. Oživil v krajine záujem o ľudové balady. Založil časopisy Spectator a Freeholder.


„Človek, ktorý miluje, je ochotný tak dlho ustupovať, až sa ocitne na hranici zraniteľnosti svojej hrdosti.“

„Naše skutočné šťastie sa nám často zjavuje vo forme bolestí, strát a sklamaní; ale buďme trpezliví a čoskoro ho uvidíme v jeho najvlastnejšej podobe.“


„Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.“

„Hnev je príloha lásky. Patrí k nej ako šalát k ryži.“

„Čím je slnečný svit pre kvetiny, tým je úsmev pre ľudí.“

„Zbabelec je človek, ktorý v nebezpečí myslí nohami.“

„Ľudskosť sa javí v tom, že tým, ktorých nemilujeme, prajeme aspoň šťastie.“

„I veľká láska je len malou náhradou za prvú lásku.“


„Najväčšie šťastie života je istota v tom, byť milovaný pre seba samého, alebo, správnejšie, byť milovaný napriek sebe.“

„Deň, hodina počestnej slobody stojí za celú večnosť v poddanstve.“

„Človek sa odlišuje od všetkých ostatných stvorení schopnosťou smiechu.“

„Čas je brusný kotúč, ktorý tie surové milostné záležitosti dvoch ľudí najprv vybrúsi do náležitej“


„Všetko, čo je v láske bez problémov, je jej skazou. (“

„Najlepší spôsob lichotenia je nechať hovoriť druhého a zároveň byť jeho poslucháčom.“

„Nejestvuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahy.“

„Žena zriedka žiada o radu predtým, ako si kúpila svadobné šaty.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 23 citátov