Josef Čapek citáty

Josef Čapek foto

112   42

Josef Čapek

Dátum narodenia: 23. marec 1887
Dátum úmrtia: 1945

Josef Čapek bol český maliar, spisovateľ, fotograf, grafik; brat Karla Čapka.

Citáty Josef Čapek


„Skutočný umelec sa nepredvádza - je.“

„Skutočné a bezpečné šťastie je oveľa skôr darom mysle a srdca ako darom vonkajšieho sveta.“


„Bytie nie je ani dobré ani zlé, ale keby nevedel človek rozlišovať medzi dobrom a zlom, zničil by sa na tejto zemi, lebo má obrovské nadanie, ktorým zvieratá nedisponujú. Zvieratá žijú právom silnejšieho, človek si poslúži nielen právom silnejšieho, ale aj právom podlejšieho.“

„Jediným skutočným bohatstvom človeka je jeho osobnosť. Môže mu byť tým najhlavnejším zdrojom životného šťastia: ak je zdravá a harmonická, ak jej konflikty s okolitým svetom sú plodné, vedie ho bezpečne v činoch i v myslení.“

„Byť mŕtvy, nebyť, je sladké preto, že je to omnoho viac než spánok, je to mier, upokojenie, koniec bolesti a trampôt; ale túto vrcholnú slasť, akú možno ľudskému tvorovi dopriať, mŕtva bytosť už neprežíva, necíti.“

„Kde sa začína hľadať pravda, povznáša sa aj život.“

„Rozum a pravda spočinú vždy skôr na dne myslenia a mlčania, než na povrchu rozprávania.“

„Kniha života je plná výkričníkov a otáznikov.“


„Disciplína nie je na to, aby slobodu spútavala, ale aby sa mohla naplno rozvinúť.“

„Jednoducho sú ľudia, od ktorých sa, nech akokoľvek dávaš pozor, zašpiníš.“

„Umenie je tvorenie, tvorenie pochádzajúce z ľudských rúk, z ľudského srdca a ducha, tvorenie novej veci, ktorá sa priraďuje k ostatnému súčtu života a sveta.“

„Presvedčenie, ktoré má mládež o sebe: že by všetko ne svete zariadila a vybavila lepšie, než to neprebudené ľudstvo robilo pred ňou, nebýva azda len márnomyseľným sebaprecenením, ale je aj – a hádam ešte väčšmi – krásne a povzbudzujúce.“


„Najnešťastnejší ľudia: ktorí sa sami v sebe nudia.“

„Načo mravný cit - ak niet Boha? Ale mravná vôľa nie je predsa kvôli Bohu, ale kvôli človeku.“

„Medzi tým, čo chceme a čo musíme, sa tvorí celý náš život.“

„Malá prešibanosť spojená so šťastnou náhodou býva najúspešnejšia. Úspešnosť hlúpych.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 112 citátov