John Stuart Mill citáty

John Stuart Mill foto

8   6

John Stuart Mill

Dátum narodenia: 20. máj 1806
Dátum úmrtia: 8. máj 1873
Ďalšie mená: J.S Mill, John S. Mill

John Stuart Mill bol britský filozof, logik a ekonóm, morálny a politický teoretik. Prehodnotil a doplnil významným, hlbokým a dobre premysleným spôsobom systém názorov, ktoré sa považujú za výraz úsilia o obranu empirizmu a liberálnych politických náhľadov na spoločnosť a kultúru, čo z neho učinilo najvýznamnejšieho anglického filozofa 19. storočia. Hlavným cieľom jeho filozofie je rozvíjať pozitivistický pohľad na svet a miesto človeka v ňom, čo má výrazne prispieť k pokroku ľudského poznania a slobody jednotlivca v širokospektrálnom význame. Hoci jeho systém nie je úplne originálny, oživenie novými formuláciami pozitivistických a liberálnych názorov na mnohé aspekty spoločenského života uplatnilo a uplatňuje naďalej svoj zásadný vplyv medzi širokou verejnosťou.

Citáty John Stuart Mill


„Géniu môže dýchať len v ovzduší slobody.“

„Účelom výchovy je spraviť jednotlivca pokiaľ možno spôsobilým založiť najprv vlastné šťastie a potom šťastie bytostí iných.“


„Tomu, kto musí vychovávať veľkú rodinu sa ujde väčší podiel žiaľu a starostí, ale rozhodne aj väčší podiel radosti.“

„Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska.“

„Manželstvo je jediné nevoľníctvo, ktoré zákon pripúšťa.“

„To asi nie je dobrý národohospodár, kto nie je ničím iným.“

„Kde je najmenej slobody, je vášnivá túžba po moci najpálčivejšia a najsvedomitejšia.“

„Láska k moci a láska k slobode si večne odporujú.“