John Adair citáty

41   0

John Adair

Dátum narodenia: 18. máj 1934

John Adair je autor, teoretik.

Citáty John Adair

„Odvaha je užitočná, keď sa uplatňuje ako smelé odmietanie konvenčných či opatrníckych obmedzení.“

„Nebuďte zameraní na spoločnú úlohu natoľko, že by ste zabudli na spoločný život.“


„Ak máte len dvoch podriadených, potom je úplne ľahko možné, že ak budete usilovne pracovať, zvládnete ich prácu za nich. Ak máte pod sebou sedem alebo osem ľudí, vedie vás takáto štruktúra k tomu, aby ste delegovali, pretože inak sa zrútite. Zo skúseností vyplýva zásada, že by ste sa mali usilovať vybudovať štruktúru pracovných skupín zložených z piatich až pätnástich ľudí.“

„Často však bohužiaľ neskôr zabúdame byť takí a počínať si tak, ako sme si toľko priali, aby si počínal a aký by mal byť náš prvý šéf.“

„Čím sú však manažéri mladší, tým viac potrebujú skutočnej sebadôvery, aby dokázali i v krízových situáciách podávať efektívny výkon. Vystavte ich nemilosrdným dôsledkom funkcie bez rozmaznávania, no vyhraďte si právo intervenovať, keď sa im situácia evidentne vymyká z rúk.“

„Delegovanie nesmie byť zamieňané s odmietnutím zodpovednosti. Delegovanie: vysvetliť poverenému pracovníkovi požadované výsledky a poskytnúť mu právomoc - "Urobte to po svojom a ak to bude potrebné, požiadajte o pomoc." Odmietanie zodpovednosti: Zriekať sa zodpovednosti za danú úlohu - "Urobte to ako chcete, ak to ale nevyjde, nechoďte za mnou, aby som vám pomohol."“

„Drvivá väčšina výrobných zamestnancov nie je nijako ambiciózna a nestojí o účasť na zložitom rozhodovaní - za to sú platení vrcholoví vedúci pracovníci. na druhej strane chcú byť títo zamestnanci zapojení pomocou jasnej a úprimnej komunikácie do všetkých záležitostí, ktoré sa ich týkajú, ako sú napríklad mzdy, dôchodky, dovolenka, zásady pri prideľovaní služobných automobilov, pracovná doba či zdravotná starostlivosť a bezpečnosť pri práci.“

„K tímovej práci sa neprichádza len náhodou, je to vedľajší produkt dobrého vedenia.“


„Každá skupina má svoje nepísané zákony - štandardy predpokladaného správania sa v jednotlivých situáciách. Tieto normy udržujú konflikty medzi ľuďmi na minime, môžu však ubíjať tvorivosť.“

„Každá skupina má tri potreby: 1, splniť úlohu 2, budovať skupinu 3, budovať jednotlivca. Tieto tri potreby sa musia prekrývať a dopĺňať. Sú to akoby tri kruhové plochy, ktoré sa vzájomne prekrývajú. Plne funkčná skupina sa usiluje uspokojovať všetky potreby skupiny.“

„Keď im dôverujete, môžu vašu dôveru sklamať - pokiaľ im ale nedôverujete, tak vás zničia.“

„Mocnou dejinnou silou sa stane idea len vtedy, keď odpovedá naliehavým psychologickým potrebám určitých spoločenských skupín.“


„Musíte vedieť, či sa dokážete rozhorieť v pravú chvíľu pre tie pravé príležitosti, pretože môže byť frustrujúce mať potrebné schopnosti a nedokázať ich využiť.“

„Nech je z technického hľadiska úloha akokoľvek jednoduchá, rozpätie riadenia by nemalo presahovať dvadsať ľudí. Toto číslo znamená počet ľudí, ktorí sú priamo zodpovední jednému konkrétnemu vedúcemu a ktorí tak tvoria jeho tím.“

„Nie je dobré prevádzať zmeny základnej štruktúry príliš často, pretože žiadna organizácia sa nedokáže vyrovnať s príliš mnohými zmenami naraz. Ak urobíte nejakú významnú organizačnú zmenu a dopustíte sa pritom omylu, musíte sa s jej dôsledkami zmieriť v čase piatich rokov - a možno i dlhšie, ak ide o zvlášť veľkú organizáciu.“

„Dajte ľuďom skutočnú zodpovednosť spolu s potrebným stupňom nezávislosti a odmenia sa vám tým najlepším, čo v nich je.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 41 citátov