John Adair citáty

41   0

John Adair

Dátum narodenia: 18. máj 1934

John Adair je autor, teoretik.


„Zriedkakedy som sa stretol s odvahou typu dve hodiny ráno: mám tu na mysli dopredu nepripravovanú odvahu, ktorá je nevyhnutná v neočakávaných situáciách a ktorá napriek tým najnepredvídanejším udalostiam umožňuje plnú voľnosť úsudku a rozhodovania.“

„Vtlačte svojmu podniku jasne definovaný, disciplinovaný a pritom zábavný pracovný štýl.“


„Veďte svoj personál k tomu, aby sa neustále učil. pretože by to v konečnom dôsledku takmer isto malo znamenať, že odíde za niečím lepším. Ľudia nenávidia stagnáciu a získavanie nových znalostí a schopností na nich pôsobí povzbudivo.“

„Vedeniu v jednom podniku chýbali tvoriví myslitelia i tvorivé inovácie. Pri výbere kandidátov psychológovia všetkých kandidátov testovali celé dva dni. Testy im určite pomohli vybrať správnych zamestnancov, ktorí odpovedali požiadavkám existujúcich pracovných miest a nijako nenarušovali zavedený poriadok. Dnes však premýšľam o tom, či tento proces neviedol k eliminácii všetkých ľudí s tvorivými schopnosťami.“

„Vedenie by sa malo považovať sa príjemnú a zábavnú úlohu. Ak začnete na ňu pozerať v tomto svetle, budete sami chcieť svoje výsledky zlepšiť.“

„V úlohe skupiny možno zohrať tieto role: 1, iniciátor, prispievateľ 2, člen vyhľadávajúci informácie - kladie otázky k vyjasneniu návrhu 3, člen vyhľadávajúci názory - otázky k objasneniu hodnôt 4, člen poskytujúci informácie - fakty, alebo skúsenosti 5, člen poskytujúci názory - názory na podané návrhy 6, člen rozvíjajúci povedané - odvodzuje dôsledky realizácie 7, koordinátor - vzájomne prepája myšlienky 8, orientujúci člen - otázky na smer, ktorým sa uberá diskusia 9, hodnotiaci a kritizujúci člen - zrovnáva výsledky so štandardom noriem 10, dodávateľ energie - stimuluje skupinu k väčšej či lepšej aktivite 11, procedurálny technik - obstaráva materiál, presúva stoličky... 12, zapisovateľ - zapisuje.“

„V tíme má byť každý člen tak vyškolený, aby mohol prevziať prácu svojho kolegu. Nehovoríme moja práca, ale naša práca.“

„V organizáciách s viac ako päťsto ľuďmi nebude vrcholový vedúci kategóriu jednoduchých ľudí poznať osobne či dokonca ani podľa mena, predsa je však potrebné, aby na tohoto jednotlivca neustále myslel - a kedykoľvek je to možné, aby sa s ním i porozprával.“


„Ústredným faktorom pri formovaní skupiny alebo tímu je čas, ktorý skupina strávila pohromade. príroda nepracuje rýchlo.“

„Testom dobrého tímu je, či jeho členovia dokážu pracovať ako tím ak sú od seba odlúčení a prispievajú mu skôr sekvenciou svojich činností, než bezprostrednou prácou na spoločnej úlohe, ktorá by vyžadovala prítomnosť všetkých členov pohromade na jednom mieste.“

„Súťaživosť ostrí schopnosti, ktoré však môžu byť efektívne využité iba v spolupráci s ostatnými.“

„Strach je nákazlivý. Avšak odvaha - tá naša schopnosť, ktorá nám umožňuje strach ovládnuť alebo prekonať - je tiež nákazlivá.“


„Stáva sa, že konzervatívnych manažérov alebo vedúcich udržujú pri živote starobylé úctyhodné štruktúry napriek tomu, že sú už skostnatené či dysfunkčné. Tieto štruktúry zasa priťahujú či priamo produkujú manažérov, ktorí nevedia viesť, a tak to ide stále ďalej. Nápravu je možné zaistiť tým, že dáte štruktúre správnu podobu a budete ju udržovať v dobrom stave.“

„Stručný kurz vodcovských schopností. Najdôležitejších šesť slov... "Priznávam, že som sa dopustil chyby." Najdôležitejších päť slov... "Som na vás skutočne hrdý." Najdôležitejšie štyri slová... "Aký je váš názor?" Najdôležitejšie tri slová... "Buďte taký láskavý." Najdôležitejšie dve slová... "Ďakujem vám." Najdôležitejšie slovo... "My." A zo všetkého najmenej dôležité slovo... "Ja."“

„Skupina potrebuje k splneniu svojej úlohy viaceré funkcie: stimulácia, hľadanie informácií, poskytovanie informácií, vyjasňovanie, sumarizáciu, overovanie konsenzu. Iné môžu byť: povzbudzovanie, vyjadrovanie skupinových pocitov, ukľudňovanie atmosféry, sprostredkovanie kompromisov a funkcia strážnika“

„Ženy sú schopnejšie riadiť podniky ako muži.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 41 citátov