Johann Heinrich Pestalozzi citáty

Johann Heinrich Pestalozzi foto

14   2

Johann Heinrich Pestalozzi

Dátum narodenia: 12. január 1746
Dátum úmrtia: 17. február 1827

Johann Heinrich Pestalozzi bol švajčiarsky pedagóg a sociálny refomátor.

Citáty Johann Heinrich Pestalozzi


„Láska je puto, čo viaže zemekruh.“

„Viera je láska. A tam, kde je láska, Boh si stavia svoj príbytok.“


„Boh je blízko tam, kde si ľudia prejavujú lásku.“

„Každý čin, ktorý nie je založený na láske, nesie v sebe zárodok smrti.“

„Všade, kde si ľudia preukazujú lásku, je nablízku Boh.“

„Musíte ľudí milovať, ak ich chcete zmeniť.“

„Spánok je prírodný balzam pre telo i pre dušu.“

„Šťastný je ten, kto dokáže nájsť rovnováhu medzi svojimi túžbami a možnosťami.“


„S nešťastím treba bojovať rukami a nohami, nie ústami.“

„Ja ukladám všetku výchovu ľudského pokolenia do rúk matkiných.“

„Keď pomôžeš chudobnému, aby mohol žiť ako človek, ukážeš mu Boha. Keď vychováš sirotu ako otec, naučíš ju tým poznať Otca na nebesiach. Potom aj slovo o viere, nádeji a láske dostane skutočnú podobu v tvojej duši.“

„Láska je božskou silou vtedy, keď je úprimná a nebráni.“


„Láska nespočíva v slovách, ale v sile ľudí.“

„Náš vplyv siaha len potiaľ, pokiaľ siaha naša láska.“