Johann Heinrich Pestalozzi citáty

Johann Heinrich Pestalozzi foto

14   1

Johann Heinrich Pestalozzi

Dátum narodenia: 12. január 1746
Dátum úmrtia: 17. február 1827

Johann Heinrich Pestalozzi bol švajčiarsky pedagóg a sociálny refomátor.

Citáty Johann Heinrich Pestalozzi

„Viera je láska. A tam, kde je láska, Boh si stavia svoj príbytok.“

„Náš vplyv siaha len potiaľ, pokiaľ siaha naša láska.“


„Všade, kde si ľudia preukazujú lásku, je nablízku Boh.“

„Spánok je prírodný balzam pre telo i pre dušu.“

„S nešťastím treba bojovať rukami a nohami, nie ústami.“

„Láska nespočíva v slovách, ale v sile ľudí.“

„Láska je puto, čo viaže zemekruh.“

„Láska je božskou silou vtedy, keď je úprimná a nebráni.“


„Keď pomôžeš chudobnému, aby mohol žiť ako človek, ukážeš mu Boha. Keď vychováš sirotu ako otec, naučíš ju tým poznať Otca na nebesiach. Potom aj slovo o viere, nádeji a láske dostane skutočnú podobu v tvojej duši.“

„Ja ukladám všetku výchovu ľudského pokolenia do rúk matkiných.“

„Šťastný je ten, kto dokáže nájsť rovnováhu medzi svojimi túžbami a možnosťami.“

„Musíte ľudí milovať, ak ich chcete zmeniť.“


„Každý čin, ktorý nie je založený na láske, nesie v sebe zárodok smrti.“

„Boh je blízko tam, kde si ľudia prejavujú lásku.“