Ježíš Kristus citát #308393

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 19
ústredná postava kresťanstva -2 – 30 n. l.
„Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte. Matouš 10.8“

Ježíš Kristus citáty

 Ježíš Kristus foto

19   158

Ježíš Kristus

Dátum narodenia: 2 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 30 n. l.
Ďalšie mená: Ježíš Nazaretský

Ježiš Kristus alebo Ježiš Nazaretský , narodený približne medzi rokmi 8 pred Kr. – 2 pred Kr.[1], je ústrednou postavou kresťanstva. Ježiš verejne pôsobil asi od roku 28 ako pocestný kazateľ v oblasti dnešného Izraela a západného brehu Jordánu. Hlásal skorý príchod Božieho kráľovstva a vyzýval k obráteniu a pokániu. Okolo roku 30 ho Rimania v Jeruzaleme ukrižovali.

Kresťania považujú Ježiša za Židmi očakávaného Mesiáša, Spasiteľa ľudstva a Božieho Syna, moslimovia za jedného z najvýznamnejších prorokov.

Od dátumu Ježišovho narodenia, hoci pravdepodobne nepresne vypočítaného, je tradične odvodzovaný dnes používaný kresťanský letopočet.

Citáty Ježíš Kristus


„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. (12,8-9)“

„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.(8,7)“


„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“

„Ja som cesta, pravda a život.“

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“

„Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov. (9,26)“

„Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. -- Matouš 19,24; Marek 10,25; Lukáš 18,25“

„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. (10,21)“


„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. (8,32)“

„Kto vidí mňa, vidí otca. (14,9)“

„Nájdi pravdu, a pravda ťa oslobodí.“

„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. (2,17)“


„Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. (8,21)“

„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. (16,15)“

„odpusta sa iba v tedy
ked hrešime“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 19 citátov