Ján Pavol II. citáty strana 5

„Ateizmus sa nedá zlúčiť so slobodou ľudského ducha, lebo vopred popiera. že človek je bytosť, ktorá hľadá Boha.“

„Ani v budúcnosti sa nevybuduje nová civilizácia lásky, ak sa nezmení kvalita lásky.“


„Chvíľa opravdivej adorácie má väčšiu hodnotu a duchovný úžitok ako najintenzívnejšia činnosť, aj keď je apoštolská.“

„Násilie je zlo, násilie nemožno prijať ako riešenie problému. Násilie je nehodné človeka, násilie je lož.“

„Radosť z dobra a nádej na jeho víťazstvo v človeku a vo svete nevylučujú obavu o toto dobro ani strach pred zmarením nádeje.“

„Svet potrebuje Božích šialencov... akým bol Kristus, alebo sv. Vojtech, Stanislav, alebo Maximilián Mária Kolbe... ktorí mali odvahu milovať a neodradila ich žiadna obeta.“

„Kresťanská viera neponúka hotové riešenia na zložité problémy súčasnej spoločnosti. Ponúka však hlboké preniknutie do poznania ľudskej prirodzenosti a jej potrieb a vyzýva podávať pravdu s láskou.“

„Nie porozumenie medzi ľuďmi, ale pravda je základom práva.“


„Keď Cirkev ohlasuje radostnú zvesť zmierenia... mení historický stav nenávisti a násilia na civilizáciu lásky.“

„Vtelenie Slova záviselo od Máriinej vernosti. Život Krista vo svete závisí od vašej vernosti.“

„Ženy, ste tvárou Cirkvi, ktorá žiari pred ľuďmi prostredníctvom vašej lásky, prejavujúcej sa v dobrote, pomoci, poteche, oslobodení a nádeji.“

„Žene je zvláštnym spôsobom zverená radostná úloha viesť deti od najútlejšieho veku k objaveniu nadprirodzeného sveta. Žena má chápavé, citlivé a súcitné srdce, ktoré jej umožňuje dať láske jemnú a vecnú podobu.“


„Základnou drámou človeka je to, že nedostatočne vníma zmysel života, že žije bez zmyslu.“

„Vždy som cítil, že trpiace osoby tvoria základný pilier v živote Cirkvi. Chorí akosi provokujú milosrdenstvo. Mal som vo zvyku zverovať chorým záležitosti Cirkvi a vždy to prinášalo dobré výsledky.“

„Vieru v Boha, ktorý sa vtelením stal spoločníkom na našom putovaní, treba ohlasovať všade, zvlášť na našich cestách a medzi našimi domami, ako prejav našej vďačnej lásky a prameň nevyčerpateľného požehnania.“

„Veda má svoj zmysel, ak sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 118 citátov