Ján Pavol II. citáty strana 4


„Keď sa Boží Syn pre našu spásu stal človekom, vybral si rodinu, aby ukázal, že manželstvo a rodina sú súčasťou Božieho plánu spásy a majú významnú úlohu pre dobro človeka a ľudskej spoločnosti.“

„Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet.“


„Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje, možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu.“

„Človek je základnou cestou, po ktorej ide cirkev... ale je rovnako cestou pre každého človeka.“

„Boh nepotrebuje čiastočných kresťanov, ale plnokrvných katolíkov.“

„Na cestách našich problémoch a našich nepokojov, niekedy i našich hlbokých sklamaní, chce nám byť božský pocestný naďalej sprievodcom, aby nás vysvetľovaním Svätého písma uvádzal do chápania Božích tajomstiev.“

„Pre ekumenický proces je nutné prejsť cez „uzdravenie spomienok“, teda cez kolektívne zbavenie sa ničím nepodložených tvrdení, ktoré vytvárajú emocionálne rany.“

„Epocha misií ešte neskončila, Kristus ešte stále potrebuje veľkorysých mužov a ženy, aby sa stali poslami radostnej zvesti až po kraj sveta.“


„Dňom krstu sa pre každého začalo veľké životné dobrodružstvo ako proces postupného premieňania sa ukrižovaného a vzkrieseného Krista.“

„Deti sú budúcnosť, ktorá je už prítomná medzi nami; je veľmi potrebné, aby mohli zakúšať, čo je to pravý pokoj, aby boli schopné tvoriť mierovú budúcnosť.“

„Buďte hrdí na svoju tradíciu, uchovajte si jednotu medzi sebou a chráňte ju pred každým zárodkom nesvornosti a rozdelenia. Vašou silou je duchovná jednota, ktorá sa prejavuje vo svornom konaní.“

„Nie porozumenie medzi ľuďmi, ale pravda je základom práva.“


„Chvíľa opravdivej adorácie má väčšiu hodnotu a duchovný úžitok ako najintenzívnejšia činnosť, aj keď je apoštolská.“

„Radosť z dobra a nádej na jeho víťazstvo v človeku a vo svete nevylučujú obavu o toto dobro ani strach pred zmarením nádeje.“

„Násilie je zlo, násilie nemožno prijať ako riešenie problému. Násilie je nehodné človeka, násilie je lož.“

„Odkedy si Ježiš vybral kríž a zomrel na Golgote, všetci, čo trpia, zvlášť tí, čo trpia nevinne, môžu sa stretnúť s tvárou "Trpiaceho služobníka" a nájsť v jeho utrpení plnú pravdu o bolesti, o jej plnom zmysle a o jej dôležitosti.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 118 citátov