Ján Pavol II. citáty strana 3

„Slobodné a bezvýhradné darovanie vášho života Kristovi a blížnym je asi tým najnaliehavejším svedectvom pre spoločnosť, v ktorej sa zisk stal idolom.“

„Spoločnosť nemôže žiť v mieri a prosperite, nemôže dosiahnuť pravý pokrok bez toho, aby nechránila ľudskej osoby, nerozlučnosť manželstva a úctu k životu.“


„Ženy, ktoré hľadajú pravé kresťanské chápanie ženskosti, môžu čerpať zo slobodnej a aktívnej úlohy, ktorú prijala Mária z Nazareta, Panna a Matka Pána. V nej môžu všetky ženy objaviť "tajomstvo" dôstojného života a dosiahnuť svoju pravú emancipáciu.“

„Pre ekumenický proces je nutné prejsť cez „uzdravenie spomienok“, teda cez kolektívne zbavenie sa ničím nepodložených tvrdení, ktoré vytvárajú emocionálne rany.“

„Na cestách našich problémoch a našich nepokojov, niekedy i našich hlbokých sklamaní, chce nám byť božský pocestný naďalej sprievodcom, aby nás vysvetľovaním Svätého písma uvádzal do chápania Božích tajomstiev.“

„Boh nepotrebuje čiastočných kresťanov, ale plnokrvných katolíkov.“

„Človek je základnou cestou, po ktorej ide cirkev... ale je rovnako cestou pre každého človeka.“

„S náročnosťou súčasného života rastie túžba po vnútornej modlitbe, ktorá umožňuje v hĺbke vlastnej duše stretnúť sa s Bohom.“


„Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje, možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu.“

„Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet.“

„Tým, že veríme a že sa viere oddávame, naozaj dávame odpoveď na Božie slovo a ono nepadá do prázdna, ale svojimi plodmi sa vracia k tomu, kto ho vyslovil.“

„Keď niekto hovorí v Božom mene, nesmieme sa pozerať na hodinky.“


„Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi.“

„Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.“

„Mučeníctvo nás spája so všetkými veriacimi v Krista, tak na Východe, ako aj na Západe, s ktorými ešte stále očakávame plné cirkevné spoločenstvo.“

„Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 118 citátov