Homér citát #294923

 Homér foto
Homér 25
staroveký grécky autor eposov Ilias a Odysea 750
„Každý, kto má dobré srdce v tele, ctí si svoju ženu a nežne ju chráni.“

Homér citáty

 Homér foto

25   9

Homér

Dátum narodenia: 750

Homér alebo Homéros bol najstarší známy grécky epický básnik, podľa starovekého podania autor eposov Iliada a Odysea - najstarších pamiatok starogréckej mytológie. Obdobie jeho života sa kladie do časového intervalu 11. storočie pred Kr. až 7. storočie pred Kr.

Citáty Homér


„Šťastie je to jediné, čo môžeme dávať bez toho, aby sme ho mali.“

„V mladosti a kráse je zriedka múdrosť.“


„Každý, kto má dobré srdce v tele, ctí si svoju ženu a nežne ju chráni.“

„Nieje lepšieho daru, keď žije muž a žena ako jedno telo a duša v rodinnom kruhu.“

„Nie je na svete nič slabšieho než muž.“

„Muž sa má vyznať v hrách. Pravý muž nepozná predsa väčšej slávy než z víťazstva vlastných rúk a nôh.“

„Keď sa to už stalo, i blázon zmúdrie.“

„Nie je nič vzešenejsšie a nádhernejšie, ako dvaja manželia, ktorí sú vnútorne jednotní.“


„Bohatstvo sa nedostáva vždy k najlepším.“

„Sebadôvera je základom sebaúcty.“

„Smelému šťastie praje.“

„Videl mestá, mnohých ľudí a poznal ich mravy.“


„Všetkého sa človek nasýti, aj samého spánku a lásky.“

„Žena chce vždy obohatiť toho, s kým práve žije.“

„Ak sa zahľadíš do vlniacich sa vôd mora jasným, neskaleným zrakom, tak uzrieš v každej vlne odraz najvyššej pravdy a krásy.“

„Človek sa nasýti všetkého, i lásky.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 25 citátov