Hérakleitos citát #54331

 Hérakleitos foto
Hérakleitos 62
grécky filozof -535 – -475 pr. n. l.
„Tí, čo hľadajú zlato, mnoho zeme vykopú a nájdu málo.“

Hérakleitos citáty

 Hérakleitos foto

62   54

Hérakleitos

Dátum narodenia: 535 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 475 pr. n. l.

Hérakleitos z Efezu bol grécky filozof, podľa ktorého svet nestvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale bol vždy, je a bude, a síce ako polemos - boj protikladov, metaforicky znázornený večne živým ohňom, ktorý sa rozhorieva a uhasína podľa toho, ako mu to prikazuje zákon. Herakleitos pochádzal z aristokratického rodu efeských bazileov , ktorí mali rôzne výsady a o. i. spravovali kult eleusinskej Demetry. Herakleitos sa vraj vzdal hodnosti bazilea v prospech svojho brata. Herakleitovo politické myslenie bolo aristokratické.

U Herakleita je zachované prvé použitie slova „filozof“.

Herakleitos urobil ťažiskom svojich úvah vzťah pojmu a vecí.

Citáty Hérakleitos

„Pre duše je smrť stať sa vodou, pre vodu však je smrť stať sa zemou; zo zeme vzniká voda, z vody duša.“

„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“


„Charakter človeka je jeho osudom.“

„More, voda najčistejšia a najšpinavšia: pre ryby pitná a užitočná, pre ľudí však nepožívateľná a škodlivá.“

„Pretože sa narodili, chcú žiť a mať smrť a zanechávajú deti, aby sa zrodila nová smrť.“

„Myslieť v láske znamená myslieť len na ňu.“

„Rozdiel medzi umením a životom je v tom, že umenie je znesiteľnejšie.“

„Väčšina ľudí neuvažuje o veciach, s ktorými sa stretáva, a nerozumie im, hoci sa ich aj učila, ale má o nich len zdanie.“


„Povaha vecí sa rada skrýva.“

„Pravda je na dne studne, ktorá nevysychá.“

„Tí, čo hľadajú zlato, mnoho zeme vykopú a nájdu málo.“

„Tento svet, ten istý pre všetkých, nevytvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale vždy bol, je a bude: večne živý oheň zapaľujúci sa podľa miery a zhasínajúci podľa miery.“


„Hlupákovi pri každom vtipnom slove vojde do údov des.“

„Tupý človek sa zarazí pri každej rozumnej reči.“

„Rozumné myslenie je najväčšia cnosť a múdrosť: pravdu hovoriť a v duchu pravdy aj konať na základe poznania povahy vecí.“

„Svine sa väčšmi tešia z hnoja ako z čistej vody.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 62 citátov