Hérakleitos citát #54328

 Hérakleitos foto
Hérakleitos 62
grécky filozof -535 – -475 pr. n. l.
„Svine sa väčšmi tešia z hnoja ako z čistej vody.“

Hérakleitos citáty

 Hérakleitos foto

62   61

Hérakleitos

Dátum narodenia: 535 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 475 pr. n. l.

Hérakleitos z Efezu bol grécky filozof, podľa ktorého svet nestvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale bol vždy, je a bude, a síce ako polemos - boj protikladov, metaforicky znázornený večne živým ohňom, ktorý sa rozhorieva a uhasína podľa toho, ako mu to prikazuje zákon. Herakleitos pochádzal z aristokratického rodu efeských bazileov , ktorí mali rôzne výsady a o. i. spravovali kult eleusinskej Demetry. Herakleitos sa vraj vzdal hodnosti bazilea v prospech svojho brata. Herakleitovo politické myslenie bolo aristokratické.

U Herakleita je zachované prvé použitie slova „filozof“.

Herakleitos urobil ťažiskom svojich úvah vzťah pojmu a vecí.

Citáty Hérakleitos

„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“

„Pre duše je smrť stať sa vodou, pre vodu však je smrť stať sa zemou; zo zeme vzniká voda, z vody duša.“


„Tí, čo hľadajú zlato, mnoho zeme vykopú a nájdu málo.“

„Ak sa vyhnú dobrí boju, zvíťazia zlí.“

„Charakter človeka je jeho osudom.“

„More, voda najčistejšia a najšpinavšia: pre ryby pitná a užitočná, pre ľudí však nepožívateľná a škodlivá.“

„Pretože sa narodili, chcú žiť a mať smrť a zanechávajú deti, aby sa zrodila nová smrť.“

„Myslieť v láske znamená myslieť len na ňu.“


„Rozdiel medzi umením a životom je v tom, že umenie je znesiteľnejšie.“

„Povaha vecí sa rada skrýva.“

„Tento svet, ten istý pre všetkých, nevytvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale vždy bol, je a bude: večne živý oheň zapaľujúci sa podľa miery a zhasínajúci podľa miery.“

„Rozumné myslenie je najväčšia cnosť a múdrosť: pravdu hovoriť a v duchu pravdy aj konať na základe poznania povahy vecí.“


„Hlupákovi pri každom vtipnom slove vojde do údov des.“

„Tupý človek sa zarazí pri každej rozumnej reči.“

„Pravda je na dne studne, ktorá nevysychá.“

„Svine sa väčšmi tešia z hnoja ako z čistej vody.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 62 citátov