Hérakleitos citát #34070

 Hérakleitos foto
Hérakleitos 62
grécky filozof -535 – -475 pr. n. l.
„Rozdiel medzi umením a životom je v tom, že umenie je znesiteľnejšie.“

Hérakleitos citáty

 Hérakleitos foto

62   46

Hérakleitos

Dátum narodenia: 535 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 475 pr. n. l.

Hérakleitos z Efezu bol grécky filozof, podľa ktorého svet nestvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale bol vždy, je a bude, a síce ako polemos - boj protikladov, metaforicky znázornený večne živým ohňom, ktorý sa rozhorieva a uhasína podľa toho, ako mu to prikazuje zákon. Herakleitos pochádzal z aristokratického rodu efeských bazileov , ktorí mali rôzne výsady a o. i. spravovali kult eleusinskej Demetry. Herakleitos sa vraj vzdal hodnosti bazilea v prospech svojho brata. Herakleitovo politické myslenie bolo aristokratické.

U Herakleita je zachované prvé použitie slova „filozof“.

Herakleitos urobil ťažiskom svojich úvah vzťah pojmu a vecí.

Citáty

„Charakter človeka je jeho osudom.“

„Pretože sa narodili, chcú žiť a mať smrť a zanechávajú deti, aby sa zrodila nová smrť.“


„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“

„Myslieť v láske znamená myslieť len na ňu.“

„Rozdiel medzi umením a životom je v tom, že umenie je znesiteľnejšie.“

„Príroda chce byť zahalená tajomstvom.“

„Smrť je všetko, čo vidíme v bdení, sen to, čo vidíme v spánku.“

„Vedomosti ešte neprinášajú rozum.“


„Spiaci sú robotníkmi a pomocníkmi toho, čo sa deje vo svete.“

„Tupý človek sa zarazí pri každej rozumnej reči.“

„Počul som už reči mnohých ľudí, ale ani jeden z nich nedospel k poznaniu, že múdrosť sa líši od všetkého.“

„Sibyla pôsobením boha hlása šialenými ústami veci vážne, neozdobené a neprikrášlené a preniká, bohom naplnená, svojím hlasom cez tisícročia.“


„Tých, čo padli vo vojne, ctia si bohovia i ľudia.“

„Pre duše je smrť stať sa vodou, pre vodu však je smrť stať sa zemou; zo zeme vzniká voda, z vody duša.“

„Vďaka chorobe poznáme hodnotu zdravia, vďaka zlu hodnotu dobra, vďaka hladu sýtosť, vďaka únave pokoj.“

„V mieri pochovávajú synovia svojich otcov, vo vojne otcovia svojich synov.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 62 citátov