Hérakleitos citát #294743

 Hérakleitos foto
Hérakleitos 62
grécky filozof -535 – -475 pr. n. l.
„Myslieť v láske znamená myslieť len na ňu.“

Hérakleitos citáty strana 4

„Príroda chce byť zahalená tajomstvom.“

„Sibyla pôsobením boha hlása šialenými ústami veci vážne, neozdobené a neprikrášlené a preniká, bohom naplnená, svojím hlasom cez tisícročia.“


„Smrť je všetko, čo vidíme v bdení, sen to, čo vidíme v spánku.“

„Spiaci sú robotníkmi a pomocníkmi toho, čo sa deje vo svete.“

„Tých, čo padli vo vojne, ctia si bohovia i ľudia.“

„Vďaka chorobe poznáme hodnotu zdravia, vďaka zlu hodnotu dobra, vďaka hladu sýtosť, vďaka únave pokoj.“

„Vedomosti ešte neprinášajú rozum.“

„V mieri pochovávajú synovia svojich otcov, vo vojne otcovia svojich synov.“


„Dobro a zlo je jedno. Lekári, keď režú a pália, sťažujú sa, že nedostávajú primeranú odmenu.“

„Meno luku je život, jeho dielo však smrť.“

„Pravda je na dne studne, ktorá nevysychá.“

„Oko je presnejší svedok ako ucho.“


„Bohu je všetko spravodlivé, ľudia však pokladajú jedno za nespravodlivé, druhé za spravodlivé.“

„Povaha vecí sa rada skrýva.“

Zobrazené 49-62 citátov celkom z 62 citátov