Hérakleitos citát #294743

 Hérakleitos foto
Hérakleitos 62
grécky filozof -535 – -475 pr. n. l.
„Myslieť v láske znamená myslieť len na ňu.“

Hérakleitos citáty strana 4

 Hérakleitos foto

62   46

Hérakleitos

Dátum narodenia: 535 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 475 pr. n. l.

Hérakleitos z Efezu bol grécky filozof, podľa ktorého svet nestvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale bol vždy, je a bude, a síce ako polemos - boj protikladov, metaforicky znázornený večne živým ohňom, ktorý sa rozhorieva a uhasína podľa toho, ako mu to prikazuje zákon. Herakleitos pochádzal z aristokratického rodu efeských bazileov , ktorí mali rôzne výsady a o. i. spravovali kult eleusinskej Demetry. Herakleitos sa vraj vzdal hodnosti bazilea v prospech svojho brata. Herakleitovo politické myslenie bolo aristokratické.

U Herakleita je zachované prvé použitie slova „filozof“.

Herakleitos urobil ťažiskom svojich úvah vzťah pojmu a vecí.

Citáty

„Dobro a zlo je jedno. Lekári, keď režú a pália, sťažujú sa, že nedostávajú primeranú odmenu.“

„Mŕtvoly by sa mali skôr vyhadzovať ako hnoj.“


„Množstvo vedomostí ešte nie je rozum.“

„Ľudia sa pri poznávaní jasných vecí klamú podobne ako Homér, ktorý bol múdrejší než všetci Gréci. Jeho oklamali chlapci, zabíjajúci vši, keď mu povedali: „Čo sme videli a chytili, to zanechávame, čo sme však ani nevideli, ani nechytili, to nesieme".“

„Patrilo by sa Efezským, aby sa všetci dospelí obesili a zanechali mesto nedospelým, lebo vyhnali svojho najzdatnejšieho muža Hermodora, hovoriac: Z nás nech nie je nikto najzdatnejší, a keď už, tak inde a u iných.“

„Oči a uši sú zlými svedkami ľuďom, ktorí majú barbarské duše.“

„Keby sa šťastie zakladalo na telesných rozkošiach, pokladali by sme za šťastie i voly, ktoré nájdu v hrante hrach.“

„Každý deň skončí niečo, pre čo je človek smutný, ale každý deň sa zrodí niečo, pre čo je hodno žiť a zápasiť.“


„Choroba je pre chorého zlom, ale pre lekára dobrom. Ďalej smrť je pre tých, čo zomreli, zlom, ale pre lekára dobrom. Aj orba, ktorá prináša dobrú úrodu, je pre roľníkov dobrom, pre obchodníkov však zlom.“

„Ľudí čaká po smrti to, čo nedúfajú, ani netušia.“

„V mieri pochovávajú synovia svojich otcov, vo vojne otcovia svojich synov.“

„Vedomosti ešte neprinášajú rozum.“


„Vďaka chorobe poznáme hodnotu zdravia, vďaka zlu hodnotu dobra, vďaka hladu sýtosť, vďaka únave pokoj.“

„Tých, čo padli vo vojne, ctia si bohovia i ľudia.“

Zobrazené 49-62 citátov celkom z 62 citátov