Hérakleitos citát #294743

 Hérakleitos foto
Hérakleitos 62
grécky filozof -535 – -475 pr. n. l.
„Myslieť v láske znamená myslieť len na ňu.“

Hérakleitos citáty strana 3

„Keď sa muž opije, dá sa viesť nedospelým chlapcom a nepozoruje, kam ide; má totiž vlhkú dušu.“

„Ľudí čaká po smrti to, čo nedúfajú, ani netušia.“


„Choroba je pre chorého zlom, ale pre lekára dobrom. Ďalej smrť je pre tých, čo zomreli, zlom, ale pre lekára dobrom. Aj orba, ktorá prináša dobrú úrodu, je pre roľníkov dobrom, pre obchodníkov však zlom.“

„Každý deň skončí niečo, pre čo je človek smutný, ale každý deň sa zrodí niečo, pre čo je hodno žiť a zápasiť.“

„Keby sa šťastie zakladalo na telesných rozkošiach, pokladali by sme za šťastie i voly, ktoré nájdu v hrante hrach.“

„Oči a uši sú zlými svedkami ľuďom, ktorí majú barbarské duše.“

„Patrilo by sa Efezským, aby sa všetci dospelí obesili a zanechali mesto nedospelým, lebo vyhnali svojho najzdatnejšieho muža Hermodora, hovoriac: Z nás nech nie je nikto najzdatnejší, a keď už, tak inde a u iných.“

„Ľudia sa pri poznávaní jasných vecí klamú podobne ako Homér, ktorý bol múdrejší než všetci Gréci. Jeho oklamali chlapci, zabíjajúci vši, keď mu povedali: „Čo sme videli a chytili, to zanechávame, čo sme však ani nevideli, ani nechytili, to nesieme".“


„Múdrosť spočíva v jednej veci: Poznať myšlienku, ktorá rozumom riadi všetko až do jednotlivostí.“

„Muž sa pred bohom nazýva hlupákom ako chlapec pred mužom.“

„Muži filozofi musia poznať mnoho vecí.“

„Najkrajší svet je ako hromada náhodne porozhadzovaných vecí.“


„Najlepší ľudia dávajú prednosť pred všetkými ostatnými vecami jedinej veci - pred všetkými pominuteľnými vecami večnej sláve; dav sa však nažerie ako dobytok.“

„Všetky ľudské zákony sa živia z jedného božieho; ten totiž vládne, pokiaľ chce, a stačí pre všetkých a pre všetko, ba ešte aj všetko prevyšuje.“

„Za väčšiu smrť väčšia odmena.“

„Počul som už reči mnohých ľudí, ale ani jeden z nich nedospel k poznaniu, že múdrosť sa líši od všetkého.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 62 citátov