Hérakleitos citát #294743

 Hérakleitos foto
Hérakleitos 62
grécky filozof -535 – -475 pr. n. l.
„Myslieť v láske znamená myslieť len na ňu.“

Hérakleitos citáty strana 3

 Hérakleitos foto

62   46

Hérakleitos

Dátum narodenia: 535 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 475 pr. n. l.

Hérakleitos z Efezu bol grécky filozof, podľa ktorého svet nestvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale bol vždy, je a bude, a síce ako polemos - boj protikladov, metaforicky znázornený večne živým ohňom, ktorý sa rozhorieva a uhasína podľa toho, ako mu to prikazuje zákon. Herakleitos pochádzal z aristokratického rodu efeských bazileov , ktorí mali rôzne výsady a o. i. spravovali kult eleusinskej Demetry. Herakleitos sa vraj vzdal hodnosti bazilea v prospech svojho brata. Herakleitovo politické myslenie bolo aristokratické.

U Herakleita je zachované prvé použitie slova „filozof“.

Herakleitos urobil ťažiskom svojich úvah vzťah pojmu a vecí.

Citáty

„Ak sa vyhnú dobrí boju, zvíťazia zlí.“

„Ak sa opije muž, dáva sa viesť dospelým chlapcom, potáca sa a nepozoruje, kade kráča, lebo má vlhkú dušu.“


„Aj to, čo najspoľahlivejší človek pozná a uchová si, je len zdanie. Spravodlivosť uchopí strojcov a svedkov lží.“

„Hlupákovi pri každom vtipnom slove vojde do údov des.“

„Tento svet, ten istý pre všetkých, nevytvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale vždy bol, je a bude: večne živý oheň zapaľujúci sa podľa miery a zhasínajúci podľa miery.“

„Oko je presnejší svedok ako ucho.“

„Povaha vecí sa rada skrýva.“

„Tí, čo hľadajú zlato, mnoho zeme vykopú a nájdu málo.“


„Rozumné myslenie je najväčšia cnosť a múdrosť: pravdu hovoriť a v duchu pravdy aj konať na základe poznania povahy vecí.“

„More, voda najčistejšia a najšpinavšia: pre ryby pitná a užitočná, pre ľudí však nepožívateľná a škodlivá.“

„Svine sa väčšmi tešia z hnoja ako z čistej vody.“

„Ľudia by nepoznali meno právo, keby nebolo bezprávie.“


„Cesta hore a dole je jedna a tá istá.“

„Väčšina ľudí neuvažuje o veciach, s ktorými sa stretáva, a nerozumie im, hoci sa ich aj učila, ale má o nich len zdanie.“

„Pravda je na dne studne, ktorá nevysychá.“

„Meno luku je život, jeho dielo však smrť.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 62 citátov