Hérakleitos citáty strana 4

 Hérakleitos foto

62   46

Hérakleitos

Dátum narodenia: 535 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 475 pr. n. l.

Hérakleitos z Efezu bol grécky filozof, podľa ktorého svet nestvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale bol vždy, je a bude, a síce ako polemos - boj protikladov, metaforicky znázornený večne živým ohňom, ktorý sa rozhorieva a uhasína podľa toho, ako mu to prikazuje zákon. Herakleitos pochádzal z aristokratického rodu efeských bazileov , ktorí mali rôzne výsady a o. i. spravovali kult eleusinskej Demetry. Herakleitos sa vraj vzdal hodnosti bazilea v prospech svojho brata. Herakleitovo politické myslenie bolo aristokratické.

U Herakleita je zachované prvé použitie slova „filozof“.

Herakleitos urobil ťažiskom svojich úvah vzťah pojmu a vecí.

Citáty

„Pre duše je smrť stať sa vodou, pre vodu však je smrť stať sa zemou; zo zeme vzniká voda, z vody duša.“

„Príroda chce byť zahalená tajomstvom.“


„Sibyla pôsobením boha hlása šialenými ústami veci vážne, neozdobené a neprikrášlené a preniká, bohom naplnená, svojím hlasom cez tisícročia.“

„Smrť je všetko, čo vidíme v bdení, sen to, čo vidíme v spánku.“

„Spiaci sú robotníkmi a pomocníkmi toho, čo sa deje vo svete.“

„Tupý človek sa zarazí pri každej rozumnej reči.“

„Tých, čo padli vo vojne, ctia si bohovia i ľudia.“

„Vďaka chorobe poznáme hodnotu zdravia, vďaka zlu hodnotu dobra, vďaka hladu sýtosť, vďaka únave pokoj.“


„Vedomosti ešte neprinášajú rozum.“

„V mieri pochovávajú synovia svojich otcov, vo vojne otcovia svojich synov.“

„Dobro a zlo je jedno. Lekári, keď režú a pália, sťažujú sa, že nedostávajú primeranú odmenu.“

„Meno luku je život, jeho dielo však smrť.“


„Pravda je na dne studne, ktorá nevysychá.“

„Bohu je všetko spravodlivé, ľudia však pokladajú jedno za nespravodlivé, druhé za spravodlivé.“

Zobrazené 49-62 citátov celkom z 62 citátov