Hérakleitos citáty strana 2

„Aj to, čo najspoľahlivejší človek pozná a uchová si, je len zdanie. Spravodlivosť uchopí strojcov a svedkov lží.“

„Mŕtvoly by sa mali skôr vyhadzovať ako hnoj.“


„Ak sa opije muž, dáva sa viesť dospelým chlapcom, potáca sa a nepozoruje, kade kráča, lebo má vlhkú dušu.“

„Hlupák sa pri každom vtipnom slove zhrozí.“

„Chorému je zdravie príjemné a dobré, hladnému nasýtenie, unavenému odpočinok.“

„Aké nádherné je to, čomu rozumiem! Aké nádherné musí byť to, čomu nerozumiem!“

„Ako pavúk stojaci uprostred pavučiny zbadá, keď nejaká mucha porušila vlákno a rýchlo tam beží, ako keby sa hneval, že mu roztrhla sieť, tak duša človeka, ak je poranená časť tela, rýchlo sa ta uberá, akoby neznášala zranenia tela, s ktorým je pevne a úmerne spojená.“

„Aký je ich duch či myseľ? Veria ľudovým spevákom a učiteľom im je dav, lebo nevedia, že väčšina ľudí je zlá, len málo je dobrých.“


„Bdiaci majú jeden a ten istý spoločný svet, v spánku sa však každý vracia do svojho vlastného.“

„Boh je deň a noc, zima a leto, boj a mier, nasýtenie a hlad, ale mení sa práve tak ako oheň, keď sa zmieša s kadidlami, a nazýva sa tak alebo inak - podľa vône každého z nich.“

„Boj je otcom všetkých i kráľom všetkých, jedných robí bohmi, druhých ľuďmi, jedných otrokmi, druhých slobodnými.“

„Človek si v noci zapaľuje svetlo, pretože mu vyhaslo svetlo očí; v živote sa dotýka mŕtveho, v bdení spiaceho.“


„Človeku je osudom povaha.“

„Choroba dáva poznať hodnotu zdravia, zlo hodnotu dobra, hlad nasýtenie, únava hodnotu pokoja.“

„Keď sa muž opije, dá sa viesť nedospelým chlapcom a nepozoruje, kam ide; má totiž vlhkú dušu.“

„Ľudí čaká po smrti to, čo nedúfajú, ani netušia.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 62 citátov