Hérakleitos citáty

 Hérakleitos foto

62   46

Hérakleitos

Dátum narodenia: 535 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 475 pr. n. l.

Hérakleitos z Efezu bol grécky filozof, podľa ktorého svet nestvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale bol vždy, je a bude, a síce ako polemos - boj protikladov, metaforicky znázornený večne živým ohňom, ktorý sa rozhorieva a uhasína podľa toho, ako mu to prikazuje zákon. Herakleitos pochádzal z aristokratického rodu efeských bazileov , ktorí mali rôzne výsady a o. i. spravovali kult eleusinskej Demetry. Herakleitos sa vraj vzdal hodnosti bazilea v prospech svojho brata. Herakleitovo politické myslenie bolo aristokratické.

U Herakleita je zachované prvé použitie slova „filozof“.

Herakleitos urobil ťažiskom svojich úvah vzťah pojmu a vecí.

Citáty Hérakleitos

„Charakter človeka je jeho osudom.“

„Pretože sa narodili, chcú žiť a mať smrť a zanechávajú deti, aby sa zrodila nová smrť.“


„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“

„Myslieť v láske znamená myslieť len na ňu.“

„Rozdiel medzi umením a životom je v tom, že umenie je znesiteľnejšie.“

„Povaha vecí sa rada skrýva.“

„Bohu je všetko spravodlivé, ľudia však pokladajú jedno za nespravodlivé, druhé za spravodlivé.“

„Meno luku je život, jeho dielo však smrť.“


„Svine sa väčšmi tešia z hnoja ako z čistej vody.“

„Ľudia by nepoznali meno právo, keby nebolo bezprávie.“

„More, voda najčistejšia a najšpinavšia: pre ryby pitná a užitočná, pre ľudí však nepožívateľná a škodlivá.“

„Rozumné myslenie je najväčšia cnosť a múdrosť: pravdu hovoriť a v duchu pravdy aj konať na základe poznania povahy vecí.“


„Tí, čo hľadajú zlato, mnoho zeme vykopú a nájdu málo.“

„Tento svet, ten istý pre všetkých, nevytvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale vždy bol, je a bude: večne živý oheň zapaľujúci sa podľa miery a zhasínajúci podľa miery.“

„Oko je presnejší svedok ako ucho.“

„Cesta hore a dole je jedna a tá istá.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 62 citátov