Hérakleitos citáty

 Hérakleitos foto

62   54

Hérakleitos

Dátum narodenia: 535 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 475 pr. n. l.

Hérakleitos z Efezu bol grécky filozof, podľa ktorého svet nestvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale bol vždy, je a bude, a síce ako polemos - boj protikladov, metaforicky znázornený večne živým ohňom, ktorý sa rozhorieva a uhasína podľa toho, ako mu to prikazuje zákon. Herakleitos pochádzal z aristokratického rodu efeských bazileov , ktorí mali rôzne výsady a o. i. spravovali kult eleusinskej Demetry. Herakleitos sa vraj vzdal hodnosti bazilea v prospech svojho brata. Herakleitovo politické myslenie bolo aristokratické.

U Herakleita je zachované prvé použitie slova „filozof“.

Herakleitos urobil ťažiskom svojich úvah vzťah pojmu a vecí.

Citáty Hérakleitos

„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“

„Pre duše je smrť stať sa vodou, pre vodu však je smrť stať sa zemou; zo zeme vzniká voda, z vody duša.“


„Charakter človeka je jeho osudom.“

„More, voda najčistejšia a najšpinavšia: pre ryby pitná a užitočná, pre ľudí však nepožívateľná a škodlivá.“

„Pretože sa narodili, chcú žiť a mať smrť a zanechávajú deti, aby sa zrodila nová smrť.“

„Myslieť v láske znamená myslieť len na ňu.“

„Rozdiel medzi umením a životom je v tom, že umenie je znesiteľnejšie.“

„Väčšina ľudí neuvažuje o veciach, s ktorými sa stretáva, a nerozumie im, hoci sa ich aj učila, ale má o nich len zdanie.“


„Povaha vecí sa rada skrýva.“

„Bohu je všetko spravodlivé, ľudia však pokladajú jedno za nespravodlivé, druhé za spravodlivé.“

„Oko je presnejší svedok ako ucho.“

„Pravda je na dne studne, ktorá nevysychá.“


„Ľudia by nepoznali meno právo, keby nebolo bezprávie.“

„Cesta hore a dole je jedna a tá istá.“

„Meno luku je život, jeho dielo však smrť.“

„Dobro a zlo je jedno. Lekári, keď režú a pália, sťažujú sa, že nedostávajú primeranú odmenu.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 62 citátov