Gotthold Ephraim Lessing citát #33895

Gotthold Ephraim Lessing foto
Gotthold Ephraim Lessing 45
spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 – 1781
„Muž, ktorý príliš miluje ženy, nie je neverný preto, že túži po opaku, ale preto, že nenachádza na svete tu jedinú ženu, čo by sa podobala obrazu, ktorý si o žene vytvoril.“

Gotthold Ephraim Lessing citáty

Gotthold Ephraim Lessing foto

45   61

Gotthold Ephraim Lessing

Dátum narodenia: 22. január 1729
Dátum úmrtia: 15. február 1781
Ďalšie mená: Gotthold E. Lessing

Gotthold Ephraim Lessing bol nemecký filozof, publicista, dramatik, kritik a teoretik umenia, významný predstaviteľ osvietenstva.

Citáty Gotthold Ephraim Lessing

„Jedináčik je vždy nešťastné dieťa.“

„Muž, ktorý príliš miluje ženy, nie je neverný preto, že túži po opaku, ale preto, že nenachádza na svete tu jedinú ženu, čo by sa podobala obrazu, ktorý si o žene vytvoril.“


„Smiech nás robí rozumnejšími než večná namosúrenosť.“

„Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.“

„Ten najpomalší, ktorý nestratil z očí cieľ, ide stále rýchlejšie, než ten, ktorý blúdi bez cieľa.“

„Nič nie je veľké, čo nie je pravdivé.“

„Nenávisť, ktorá vyviera z vyhasnutého priateľstva, prináša najskazonosnejšie plody.“

„Blúznivec často správne vystihne budúcnosť, ale nevie sa jej dočkať.“


„Nemožno tvrdiť nepravdu bez toho, aby sa kvôli nej museli vymyslieť ďalšie.“

„Najmenšia čiastka vlastnej skúsenosť má väčšiu hodnotu, ako milión cudzích skúsenosti.“

„Nie je veľkosť tam, kde nie je pravda.“

„Nešťastní ľudia sa často spájajú.“


„Keď je niekto zdravý a chce sa mu pracovať, nemusí sa na svete ničoho báť.“

„Niektorí ľudia sú slávni a iní si to zaslúžia.“

„Všetci veľkí ľudia sú skromní.“

„Príroda vyzbrojila ženu k láske a nie k násiliu. Žena má vzbudzovať nehu a nie strach. Má vládnuť láskaním a pôvabmi, avšak nesmie chcieť viac lásky, ako zvládne sama.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 45 citátov