Giovanni Bosco citáty strana 3


„Kto chce účinne pracovať, musí mať v srdci lásku a v práci trpezlivosť.“

„Keď veci idú dobre, netreba ich meniť pod zámienkou, že ich zlepšíme.“


„Dnes musí dobrý katolík brániť náboženstvo, ku ktorému máme šťastie patriť, dobrým príkladom a čnostným životom získavať všetky srdcia.“

„Diabol má strach z radostného človeka.“

„Čo je telesná láska? Nič viac a nič menej ako božská čertovina.“

„Buď s Bohom tak ako vták, ktorý síce cíti chvenie konára, ale aj naďalej spieva, pretože vie, že má krídla.“

„Blaho ľudskej spoločnosti a cirkvi spočíva v dobrej výchove mládeže.“

„Ak chceš, aby ťa poslúchali, snaž sa, aby si bol milovaný. Ak chceš, aby ťa milovali, tak daruj lásku! Ak niečo prikazuješ alebo vyčítaš, potom daj vždy najavo, že chceš to najlepšie a nemáš v úmysle presadiť svoju vôľu.“


„Ak chceš byť dobrý, stačí, keď budeš robiť tri veci... veselosť, štúdium, zbožnosť. Je to veľký program. Keď budeš podľa neho žiť, budeš šťastný a urobíš veľa dobrého pre svoju dušu.“

„Kto nemá odvahu povzbudzovať k nábožnosti, nie je hodný byť vychovávateľom.“

„Aby kresťan vykonal mnoho dobra, musí s láskou spájať aj priamosť.“

„Láskavosť v reči, v práci a upozorňovaní získava všetko a všetkých.“


„Byť dobrý nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť.“

„S každým sa zhováraj tak, aby si sa stal jeho priateľom.“

„Pre konanie dobra treba trošku odvahy.“

„Je možné, je nutné a je pomerne ľahké stať sa svätým.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 69 citátov